När konsumenttidningen Råd & Rön sammanfattar det gångna året med sin skamlista över de företag som flest klagar på, så toppas den av falska bilgarantier och bilvärderingssajter.

Skamlistan som Råd & Rön – organisationen Sveriges konsumenters tidning – nyligen presenterat bygger på de företag som fått flest anmälningar till Konsumentverket under året. Allra flest anmälningar, vilket ger en föga hedervärd förstaplats på skamlistan, har DinBilGaranti fått. Företaget hör till en samling aktörer som Riksförbundet M Sverige återkommande får varna för, då de säljer såväl onödiga som innehållslösa ”garantiförsäkringar” under varierande företagsnamn.

Innehållslösa och ofta helt onödiga garantier

Under de senaste åren har ett flertal oseriösa företag erbjudit bilägare förlängning av bilens fabriksgaranti när den har gått ut. Erbjudanden som ofta liknar en faktura lurar bilägare att teckna garantiavtal som visar sig vara innehållslösa och dyra. Konsumentverket arbetar dessvärre i motvind när gamla bolag försvinner och nya ständigt dyker upp.

– M Sverige har under många år kontaktats av bilägare om allehanda utskick om förlängda garantier. Det är innehållslösa och ofta helt onödiga garantier som inte ger konsumenter något skydd, säger Olle Haglund, jurist på Riksförbundet M Sverige.

– M Sverige har under många år kontaktats av bilägare om allehanda utskick om förlängda garantier.  Det är innehållslösa och ofta helt onödiga garantier som inte ger konsumenter något skydd, säger Olle Haglund, jurist på Riksförbundet M Sverige.
– M Sverige har under många år kontaktats av bilägare om allehanda utskick om förlängda garantier. Det är innehållslösa och ofta helt onödiga garantier som inte ger konsumenter något skydd, säger Olle Haglund, jurist på Riksförbundet M Sverige.

Så sent som 2019 utdömde Patent- och marknadsdomstolen en marknadsstörningsavgift på 1,5 miljoner kronor mot ett företag, Svensk Fordonsgaranti, för att ha använt sig av otillbörliga marknadsföringsmetoder. Konsumentverket har också varnat för företagen DinBilGaranti och Svenskt Fordonsskydd. Ett annat företag i samma bransch som hittat in på skamlistan är Svenska Garantier.

Företagen är ofta baserade utomlands vilket gör att rättsliga åtgärder försvåras

– Det är upp till kunden att avgöra om den vill ha en bilgaranti eller förlitar sig på att deras bil kommer att fungera felfritt, säger Niclas Johansson, marknadschef på Svenska Garantier, till Råd & Rön.

Då dessa företag ofta är baserade utomlands menar Konsumentverket att rättsliga åtgärder har försvårats. Exempelvis har DinBilGaranti sitt säte i Storbritannien som inte längre är med i EU, vilket ger Konsumentverket mindre möjligheter att agera. Men myndigheten har i stället riktat krav mot svenska Avendo Distribution AB, som sköter distribution av marknadsföringsavtal, fakturering och debitering för DinBilGaranti och därmed möjliggör företagets verksamhet.

– Vi anser att Avendo Distribution AB har ett medverkansansvar som möjliggörare av otillbörlig marknadsföring, säger Gabriella Fenger-Krog, jurist på Konsumentverket, till Råd & Rön.

Konsumentverket inväntar svar från Avendo Distribution, när det har inkommit tar myndigheten upp frågan med Konsumentombudsmannen för eventuell rättslig åtgärd.

– Det finns en helt annan möjlighet att agera mot det bolaget eftersom det är ett svenskt företag, säger Gabriella Fenger-Krog.

På skamlistan återfinns också CarData, ett av flera företag som säljer bilvärderingar under täckmanteln att det ska vara kostnadsfritt. Just CarData har upphört, men liknande verksamheter dyker upp då och då. På samma lista finns också Paydrive som säljer bilförsäkringar. För att säga upp sin försäkring måste man ringa Paydrive, men kunder har haft svårt att komma i kontakt med företaget. Andreas Broström, produktchef på Paydrive, förklarar det för Råd & Rön med att de hade en period med hög sjukfrånvaro vid årsskiftet.

Foto: unomat/iStock/Getty Images Plus via Getty Images