M Sveriges utmärkelse Årets hjulklapp 2020 tilldelas Mariestads kommun. De får utmärkelsen för öppnandet av den första tankstationen i världen där vätgas tillverkas på plats och där allmänheten kan tanka. Tankstationen är unik eftersom den inte är inkopplad till elnätet och är helt självförsörjande på energi genom solceller. M Sveriges förhoppning är att fler kommuner ska uppmärksamma Mariestads arbete och följa kommunens exempel.

– Vi ger Årets hjulklapp till Mariestads kommun för att vi vill uppmärksamma det arbete de har gjort för miljön och bilismen. Bilen är en förutsättning för ett hållbart samhälle och måste följa med oss i omställningen från fossilberoende till klimatneutralt. Vägen framåt är att minska bilarnas miljöpåverkan. Detta är precis vad Mariestads tankstation gör och vi hoppas att många fler kommuner tar efter, säger Caroline Drabe, vd på M Sverige.

– Jag är fruktansvärt stolt och glad. Priset betyder väldigt mycket för oss. Det är en bekräftelse på att vi som liten kommun kan göra stor skillnad, säger Johan Abrahamsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Mariestad.

Vätgas är ett utsläppsneutralt drivmedel. I en bil som tankas med vätgas drivs motorn av en elmotor där batterierna har ersatts av en gastank och en bränslecell. I bränslecellen omvandlas energin i vätgasen till elektricitet. Den enda avgas som släpps ut är rent vatten.

Juryns motivering lyder:

”Genom att öppna världens första tankstation för vätgas som inte är inkopplad till elnätet och göra tankstationen tillgänglig för allmänheten, har Mariestads kommun skapat ett exempel på grön omställning för bilismen som är en förebild för samtliga kommuner i Sverige. Vätgas som drivmedel är ett av flera alternativ för att kunna uppnå en fossilfri fordonsflotta. Genom att öppna denna tankstation har Mariestads kommun både skapat förutsättningar för en grön bilism och skapat ett exempel på hur man lokalt kan arbeta för att minska utsläppen från trafiken.”

Tidigare mottagare av ”Årets Hjulklapp”

2019: Trafikpolisen för det jobb de gör dygnet runt, året om, för att öka trafiksäkerheten

2018: Journalisten Jonas Fröberg för hans granskning av bilindustrin där han alltid står på konsumenternas sida

2017: TopRight Nordic och Brandkåren Attunda för deras arbete med att utforma en säkrare arbetsmiljö i trafiken

2016: Christina Lampe-Önnerud, för nytt effektivt batteri

2015: Terese Alstin och Anna Haupt för uppfinning Hövding, en krockkudde för cyklister.

2014: Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör, Trafikverket.
2013: Motorförarnas helnykterhetsförbund för alkobommarna.
2012: Trafikredaktionen, Sveriges Radio.
2011: Reflexvästen.
2010: Vägarbetarna, trafikens hjältar.
2009: Linda Skugge, tydlig röst och opinionsbildare för vardagsbilismen.
2008: Beatrice Ask, statsråd för översyn av lag gällande beslagtagande av bilar.
2007: Volvo Personvagnar för trötthetsvarnare.
2006: Saab Automobile för alkolås.
2005: Gröna Bilister.
2004: Trafikpolisen i Örebro län.
2003: ”Trafikmagasinet”, Sveriges Television.
2002: Lärarteam i Kristianstad som utvecklat skolans trafikundervisning.
2001: Trafiksäkerhetsforskaren Thomas Thurbell.
2000: Maria Krafft, forskare om pisksnärtskador.