Den senaste tidens ökning av varsel orsakat av corona-virusets följdverkningar i samhälle och näringsliv har medfört att en del hushåll kan behöva se över den egna ekonomin.

För de flesta människor kan det på både kort och lång sikt vara bra att i alla fall ha någon idé om vilka utgifter som går att minska. Kostnader som rör boendet kan vara svåra att påverka, men hushållens näst största utgift går många gånger att anpassa – bilen.

Den tillgänglighet bilen ger är en grundläggande förutsättning i vardagslivet för många människor. Även om den egna ekonomiska situationen förändras till det sämre finns det olika sätt att anpassa sig för att ändå äga eller ha tillgång till en bil.

– Det här kan bli den första krisen som många yngre generationer upplever. I kristider är det ingen som bryr sig om hur snygg eller dyr bil man har, det som gäller är att prioritera hushållets ekonomi, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk rådgivare på Riksförbundet M Sverige.

De allra flesta kan spara pengar på sitt bilinnehav, på ett eller annat sätt. Genom att antingen byta till en billigare bil, under en period använda bilen mindre, vara helt utan bil eller anpassa bilens övriga kostnader, går det att minska hushållets utgifter för bilen.

– Den som privatleasar sin bil får det svårast att påverka sina utgifter, säger Carl-Erik Stjernvall.

M Sveriges tips om hur du kan sänka bilens kostnader

Den som privatleasar

 • Att häva ett leasingavtal kan vara svårt och dessutom förenat med nästan lika höga kostnader som att ha bilen kvar perioden ut.
 • Vanligtvis tillåter leasinggivaren att leasingen överlåts på någon annan. Då gäller det att annonsera bilen och försöka hitta en ”köpare” precis som när man ska sälja en bil man själv äger. Kom ihåg! Genom att bjuda på ett par gratismånader kan det gå att övertyga en spekulant om att överta just den leasing du erbjuder. Kostnaden detta innebär är mycket lägre än den avgift leasinggivaren annars skulle kräva för att bryta avtalet.
 • För att ersätta bilen kan alternativen vara att köpa en billigare, begagnad bil, eller teckna ett nytt avtal på en mindre, billigare bil till en lägre månadskostnad.

Den som äger sin egen bil

 • Så länge bilen inte rullar sina allra sista år finns alltjämt ett andrahandsvärde i bilen. Kanske kan du byta till en billigare, äldre bil, eller en som kostar mindre att äga och köra?
 • Ta reda på hur mycket du kan spara på ditt bilbyte – använd M Sveriges bilkostnadskalkyl och jämför.
 • Svenskar har i genomsnitt större bilar än invånare i andra europeiska länder. Utred de egna behoven, krävs den stora kombi-bilen för de allra nödvändigaste resorna?
 • Gör ingen förhastad affär och sälj inte bilen för ett underpris. Kanske kostnaderna går att minska tillfälligt genom att ställa av bilen en kortare tid ifall den inte behövs?
 • Även om du har lån på bilen går det många gånger utmärkt att sälja bilen till en annan privatperson. Ta kontakt med långivaren på förhand och ta reda på hur du bäst går till väga. Det är vanligt att en sådan försäljning görs upp på ett bankkontor tillsammans med köparen, eftersom en del av köpeskillingen måste användas för att lösa lånet på bilen.
 • Det är inte säkert att en enskild bilhandlare ger något vidare bra bud för din bil. Jämför alltid flera erbjudanden.
 • Det finns flera sätt att sälja sin bil på. Både genom online-auktioner eller genom att använda tjänster på internet där bilhandlare ger bud på din bil. Detta finns bland annat på Wayke.se.
 • Bäst betalt går det oftast att få genom att göra jobbet själv, alltså sälja bilen privat. Gör en trygg affär, använd M Sveriges köpavtal mellan privatpersoner.
 • Hyr ut din bil till andra när du inte använder den. Det kan ge ett visst tillskott i ekonomin. Numera finns det ett par olika aktörer som både förmedlar kontakter och erbjuder de särskilda försäkringar som krävs för att hyra ut en privatägd bil.
 • Även om du har bilen kvar kan det gå att minska utgifterna genom att jämföra priset på allt från försäkring till service och däck.