Privatleasing har blivit vanligt de senaste åren. Leasing anses av många konsumenter vara bekvämt och förknippat med stora fördelar, men problemen med privatleasing kan både bli krångliga och dyra.

M Sverige föreslår:

  • Uppdra åt Konsumentverket att granska villkoren som finns inom privatleasing och genomför insatser som bidrar till att öka konsumentens förutsättningar till ett rättvist och rimligt avtal.

Under flera år har privatleasing blivit allt mer populärt. På senare tid har intresset avtagit i takt med ökade kostnader, slopad klimatbilsbonus och höjda räntor.

Leasing är fortfarande populärt men fallgroparna är många

Leasing är dock fortfarande populärt bland privatpersoner som alternativ till att köpa en bil. Men fallgroparna är tyvärr många. Det finns till exempel en grundläggande problematik i att många av villkoren är av sådan art att de kan ses som särskilt ogynnsamma för konsumenter. Bland annat ger de ofta leasinggivaren en ensidig fördel om det uppstår problem eller kostnadsökningar under hyresperioden, något som generellt inte ska vara fallet när det gäller avtal riktade mot konsument.

Antal nyregistrerade personbilar med privatleasing som ägandeform år 2007–2019 Källa: Trafikanalys
Antal nyregistrerade personbilar med privatleasing som ägandeform år 2007–2019 Källa: Trafikanalys

Privatleasing marknadsförs ofta som ett mer ekonomiskt alternativ än att köpa bilen. Som konsument bör man dock inte ta för givet att så är fallet.

I en del situationer finns inte någon egentlig ekonomisk fördel med att leasa istället för att köpa. I vissa fall kan det tvärtom bli dyrare. Leasing är i grunden en upplåtelse- eller finansieringsform som i regel passar allra bäst för företag som kan dra av kostnaden i verksamheten och slipper belasta likviditeten.  

Bunden till avtal

Leasetagaren är bunden av avtalet och kan i regel endast kliva av under särskilda omständigheter. Exakt vilka omständigheter det är kan variera mellan olika avtal. Vissa avtal saknar helt bestämmelser som ger konsumenten möjlighet att avsluta avtalet i förtid.

M Sverige kräver att Konsumentverket granskar villkoren för privatleasing

Ett sedvanligt kreditavtal har man som konsument däremot alltid rätt att lösa i förtid, vilket gör att bilen kan säljas och lånet lösas ifall behovet eller förutsättningarna för bilinnehavet förändras. Med ett leasingavtal sitter man i många fall fast tills avtalet löper ut.  

M Sverige kräver att Konsumentverket granskar villkoren som finns inom privatleasing och genomför insatser som bidrar till att öka konsumentens förutsättningar till ett rättvist och rimligt avtal.