Riksåklagaren har uppställt vissa bestämda bötesbelopp som du som trafikant blir tvungen att betala om du gör dig skyldig till hastighetsöverträdelse eller annan trafikförseelse. Här har vi sammanställt en lista som visar vilka belopp du kan bli tvungen att betala om du inte följer trafikreglerna.

Bötesbelopp


Överträdelse av hastighet på väg när begränsningen är 50 km/h eller lägre

 • 1–10 km över gränsen: 2 000 kronor
 • 11–15 km över gränsen:  2 400 kronor
 • 16–20 km över gränsen: 2 800 kronor
 • 21–25 km över gränsen: 3 200 kronor
 • 26–30 km över gränsen: 3 600 kronor
 • 31–35 km över gränsen: 4 000 kronor
 • 36 km/h över gränsen, och mer: Till åklagare

Överträdelser av hastighet på väg när begränsningen är högre än 50 km/h

Vid allvarligare hastighetsöverträdelser i trafikfarliga miljöer ska särskilt beaktas om gärningen är att bedöma som vårdslöshet i trafik.

 • 1–10 km över gränsen: 1 500 kronor
 • 11–15 km över gränsen: 2 000 kronor
 • 16–20 km över gränsen: 2 400 kronor
 • 21–25 km över gränsen: 2 800 kronor
 • 26–30 km över gränsen: 3 200 kronor
 • 31–35 km över gränsen: 3 600 kronor
 • 36–50 km över gränsen: 4 000 kronor
 • 51 km/h över gränsen, och mer: Till åklagare

Andra vanliga förseelser

Vid allvarligare hastighetsöverträdelser i trafikfarliga miljöer skall särskilt beaktas om gärningen är att bedöma som vårdslöshet i trafik.

 • Ej använt bilbälte: 1 500 kronor
 • Körning mot rött ljus: 3 000 kronor
 • Ej iakttagit väjningsplikt (högerregeln): 2 000 kronor
 • Ej iakttagit väjningsplikt (obevakat övergångsställe): 3 000 kronor
 • Ej anpassat avstånd till framförvarande fordon: 2 000 kronor
 • Ej använt vinterdäck under föreskriven tid: 1 200 kronor
 • Dubbade däck under otillåten tid: 500 kronor
 • Fordon utan registreringsskylt: 1 500 kronor

Bryter du mot någon trafikregel eller gör något annat fel i trafiken kan det leda till att du får ditt körkort återkallat. Polisen kan i vissa fall ta ifrån dig körkortet direkt på plats.


Övriga påföljder

Polisen skickar därefter uppgifterna till Transportstyrelsen som beslutar huruvida körkortet ska återkallas eller inte. Istället för att återkalla ditt körkort kan Transportstyrelsen under vissa förutsättningar besluta att ge dig en varning.

Mer information om återkallelse av körkort finns under våra körkortssidor.