Från en bil med halvljus syns en person med reflexer på 125 meters håll, utan reflexer är avståndet bara 25 meter. Reflexer gör stor skillnad. Ändå är det få som använder dem.

M Sveriges lokalklubbar genomför återkommande stickprovskontroller av reflexanvändningen på ett antal orter i landet. Tyvärr är resultaten av dessa undersökningar ofta nedslående: I snitt bär endast åtta av hundra gångtrafikanter reflexer.

Olyckor sker i mörker när skyddade trafikanter upptäcks försent

Vad värre är så bär endast 23 procent av barn upp till tolv år reflex. Ännu sämre är det med tonåringar där reflexanvändningen endast är sex procent.

Samtidigt visar Transportstyrelsens statistik att 40 procent av de fotgängare som skadas eller omkommer i kollisioner, gör det under perioden november till februari. De flesta olyckorna sker i mörker och orsaken är ofta att oskyddade trafikanter upptäcks försent.

För att uppmärksamma hur viktigt det är för oskyddade trafikanter att synas i trafiken informerar M Sveriges lokalklubbar gärna om vikten av att använda reflex, och delar ofta ut reflexer runt om i landet.

Lokalklubben Dalarna delar ut reflexer
Lokalklubben Dalarna delar ut reflexer

Reflexer gör stor skillnad

En mörkklädd person utan reflexer syns först på ett avstånd av 20–30 meter från en bil med halvljus. Med bra reflexer kan en person upptäckas på cirka 125 meters håll.

Tänk också på att reflexer är en färskvara som bara håller ett par år – se över och byt ut gamla reflexer.