Sverige återuppbygger nu totalförsvaret i syfte att stärka vår beredskap inför kris eller krig. Totalförsvarsplaneringen kan påverka dig också som fordonsägare, då din bil kan bli användbar i försvaret av Sverige.

Försvarsmakten har påbörjat krigsplacering, eller uttagning, av civila fordon. Det innebär att Försvarsmakten väljer ut bland annat personbilar och lastbilar som kan användas i försvaret i händelse av förhöjd beredskap eller krig. Anledningen är upprustningen av totalförsvaret, som en följd av det oroligare omvärldsläget. Än så länge är bara ett mindre antal fordon omfattade.

Vid exempelvis krigsfara kan regeringen besluta att förfogandelagen ska börja tillämpas. Då kan du få besked om att din bil ska inlämnas till Försvarsmakten. Om det blir aktuellt att avlämna bilen vid höjd beredskap så görs en oberoende värdering av ditt fordon och du som ägare får ersättning för egendom och resor i samband med avlämnandet.

Uttagningsbesluten gäller i tre år och regleras i Förordning (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov.

 

Källor: Försvarsmakten, Svensk författningssamling, SVT