Det är lätt att bila i USA. Trafikkulturen är civiliserad och vänlig. Även om varje delstat har egna trafikregler är det mesta sig likt överallt.

Den som vill fördjupa sig skaffar häftet Driver´s Manual eller Rules of the Road som ges ut av trafikmyndigheten DMV www.dmv.org i respektive delstat. Häftena brukar finnas på AAA:s serviceställen. Man kan också ta en titt på www.drivinglaws.aaa.com  

Benämning på vägar i USA

Förvånansvärt många vägar är dåligt underhållna och har grusiga eller svaga vägrenar. Läs mer om aktuella vägförhållanden i USA här

 • Huvudstråken kallas Interstates. Effektiva flerfiliga motorvägar av varierande standard. Långt mellan avfarterna. Sällan särskilt roliga att köra på. Ofta beläggning av betongplattor = dunkande skarvar.

 • Freeway betyder motorväg.

 • Stadsmotorvägar brukar benämnas Expressway (expwy), Parkway (pkwy) eller Thruway.

 • Ordet highway missförstås ofta. Highway betyder huvudväg i största allmänhet = en större väg i förhållande till andra vägar i grannskapet. Oftast handlar det om en bra väg, men inte alltid. Motorvägar, landsvägar och större lokalvägar är typiska highways. Men en mindre väg kan också vara en highway - om ännu mindre vägar finns i närheten.

 • Kallas vägen Turnpike eller Tollway är den avgiftsbelagd. Avgiften är låg och betalas med mynt eller småsedlar. Kortbetalning är besvärligt eller fungerar inte alls.

Betalvägar utan betalstationer förekommer, bl.a. i Florida. Då måste bilen ha en transponder på vindrutan. Den debiterar avgiften elektroniskt. Fråga uthyraren om bilen har transponder och, om så inte är fallet, hur du skaffar en. Läs om systemet i Florida på www.floridasturnpike.com (klicka rubriken Traveler information) eller på www.sunpass.com

På väg: titta efter vägnummer eller vägnamnet

Vägvisning efter ortnamn är inte lika vanlig som i Sverige. Håll därför reda på vägens nummer eller namn. Både vägen du kör på och andra vägar som leder dit du ska.

Längs många vägar är vägvisningen dålig, inkonsekvent eller obefintlig. Bra kartor är nödvändiga, gärna även GPS. Ta med din svenska navigator. Det kostar skjortan att hyra en av biluthyraren.

Alla avstånd visas i miles. 1 mile = 1 609 m.

Drivmedel

Bensinstation heter gas station. Drivmedel, fuel, säljs per gallon = 3,78 l. Bensin heter gas eller gasoline, diesel gasoil. Dieselpumpen brukar ha grön slang. Se upp så du inte tankar fel!  

Oktantalen är annorlunda än i Europa. Regular 87 är vanligast. Motorstarkare bilar kan kräva Plus, Midgrade eller Special 89 eller 91. Eller kanske Premium, Super eller Power 93. Etanol E85 är inte särskilt vanligt. Vanlig bensin kan vara uppblandad med upp till 10% etanol.  

Oftast tankar man själv (U serve). Här och var förekommer betjäning (full serve). Betala vid pumpen eller i kassan, med kreditkort eller kontant. Priset är ungefär hälften mot hemma. Vanligt är att man betalar först och tankar sedan. På betjänade bensinmackar ger man ingen dricks. Priset är istället något högre.  

I glesbefolkade områden ska du tanka så fort du ser en mack. Det kan vara långt till nästa. Även i befolkade trakter är det klokt att tanka i tid.

Vägmärken

Vägmärken är lite annorlunda utseende än hemma, men sällan svåra att förstå. www.trafficsign.us (privat sida) ger en överblick av den amerikanska skyltfloran.

Här några vanliga skyltord:

 • Vehicle = fordon
 • Truck = lastbil (brittisk engelska: lorry)
 • Pass = köra om (brittisk engelska: overtake)
 • No passing zone = omkörningsförbud. Skyltas på vägens vänstra sida. Gula streck längs vägkanten.  
 • Pedestrian (eller bara Ped) = fotgängare
 • Lane = körfält
 • Pavement = vägbana, vägbeläggning
 • Curb, kerb = trottoar(kant)
 • Sidewalk = trottoar (i en stad)
 • Shoulder = vägren
 • Divided highway = väg med mitträcke eller refug
 • Hazard, hazardous = fara, farlig
 • Ramp = påfart, avfart till motorväg  
 • Keep right = håll till höger
 • Yield = lämna företräde
 • Ahead = längre fram
 • Ped Xing = övergångsställe
 • Merge = körfält som förenas      
 • Detour = tillfällig omledning av trafiken
 • Junction eller Jct = trafikplats, mot, korsning
 • Intersection, Crossing, Xing = korsning  
 • Tow = bärga, bogsera bort  
 • Bump = vägbula, gupp
 • One way = enkelriktat  
 • Cul de Sac, Dead end = återvändsgata
 • Loose Gravel = risk för stenskott
 • No trespassing = tillträde förbjudet

Ljussignaler

Signalerna sitter ibland högt ovan vägbanan, eller på andra sidan korsningen. Det gäller verkligen att se upp!

 • Rött ljus = stanna helt. Sedan är högersväng tillåten (utom i staden och delar av staten New York). Vänstersväng är också tillåten om gatan du kör på och den du kör in på är enkelriktade.

 • Blinkande rött ljus = stanna fordonet, kör sedan vidare

 • Blinkande gult ljus = sakta ner, kör sedan vidare (som i Sverige)

 • Gult ljus som är på väg att bli rött = du bör stanna, men får fortsätta

 • Gult kryss över ett körfält = byt till ett annat körfält

 • Blinkande gult kryss över ett körfält = körfältet används bara för vänstersväng    
   
 • Handsignalering förekommer. Vänster arm rakt ut genom sidorutan betyder att föraren tänker svänga vänster. Armen rakt upp betyder högersväng, Rakt ned betyder kör långsamt.

Högerregeln, gäller den?

Nej, långt ifrån alltid. Lämna alltid företräde till ett fordon på väg ut i en korsning, oavsett vilket håll det kommer ifrån. Fordon på större vägar har företräde framför dem på mindre. Är vägarna likvärdiga har den som anländer först till en korsning rätt att köra först. Om två fordon samtidigt kommer till en korsning gäller högerregeln.

I rondeller rotaries ger man företräde till den som redan är inne i rundkörningen (= som i Sverige).

Körfältsplacering, körfältsbyten, omkörning

 • Vid infart på en motorväg lämnar du företräde åt fordon som redan kör där. Dessa är å andra sidan skyldiga att underlätta för dig som vill köra ut på motorvägen. Deras företrädesrätt är dock starkare än din.
 • Är vägen trefilig kör de flesta i mitten. I bebyggda områden brukar höger körfält bara leda fram till nästa avfart. Ibland är högerfältet skyltat Exit only.  
 • Omkörning på höger sida är vanligt på flerfiliga vägar. Håll uppsikt bakåt åt båda hållen, speciellt vid körfältsbyten. Slalomåkning mellan körfälten är däremot inte tillåtet.
 • Det är inte ovanligt att motorvägspåfarter är placerade strax före en avfart från samma motorväg. Det skapar farliga situationer när trafikströmmarna korsas. Avfarter förekommer även från motorvägens vänstra körfält.
 • Använd blinkers vid körfältsbyten. Tyvärr struntar de flesta amerikaner i det.
 • Nära större städer är vänster körfält ibland skyltat Car Pool Lane eller HOV Lane. Körfältet är då reserverat för fordon med flera passagerare. HOV = High Occupancy Vehicle.
 • Motorcyklar får inte köra i utrymmet mellan två körfält.
 • Många kör tätt i hälarna på dig. Inte bara när du kör långsamt utan även när du håller högsta tillåtna hastighet. Håll huvudet kallt och släpp förbi omkörande. Kör inte fortare än tillåtet, även om andra gör det.

Hastighetsgränser

 • Interstates: 65, 70 eller 75 miles/h (cirka 105, 112 eller 120 km/h), beroende på delstat. Följ skyltning. Många kör fortare, även tunga fordon.

 • Övriga highways: 55 miles/h (knappt 90 km/h). Några delstater tillåter 65 eller 70. Följ skyltning.

 • Tättbebyggt område: 30 miles/h (cirka 50 km/h) eller vid skolor 20 miles/h. Följ skyltning.

Stopp-plikt

Stanna alltid när en skolbuss stannar för på- och avstigande. Stopp-plikten gäller i båda riktningarna. Också vid järnvägskorsningar är det ofta stopp-plikt, så stanna alltid för säkerhets skull.

STOP-märke med tilläggstavlan 4-way eller all way betyder att alla måste stanna, oavsett från vilket håll man kommer. Den som först anlände till korsningen har sedan företräde.

Halvljus dagtid

Ljuset sätts på vid regn och dålig sikt. Motorcyklar ska alltid ha ljuset på, oavsett väderlek.

Övergångsställen

Fotgängaren är kung i USA, så stanna för gående. Övergångsställena ser inte alltid ut som i Sverige. Zebra-ränder är vanliga, men lika vanligt är två enkla, vita streck tvärs över vägbanan. Den varianten är svårare att uppfatta.

Öronsnäckor, mobiltelefonprat under körning

Tala inte i handhållen mobil under körning, inte heller med öronsnäckor eller head-set. Reglerna varierar något, beroende på delstat.

Promillegräns

0,8 (i Sverige 0,2). För förare under 21 år gäller 0,0.

Varken förare eller passagerare får dricka alkoholdrycker under körning. Förare under 21 år får inte ens ha med alkoholdrycker i bilen.

Parkering

 • Röd linje vid väg/gatukanten betyder stoppförbud, gul eller vit linje p-förbud, grön linje tidsbegränsad parkering.

 • Man får inte parkera framför brandposter. Inte heller inom 10 m före övergångsställe, stoppskylt eller Yield-skylt (= lämna företräde).

 • Skylten Tow Zone i kombination med p-förbud betyder att felparkerade bilar bogseras bort.

 • No Stopping betyder stoppförbud, som i Sverige.

 • No Standing betyder att man får lasta ur och in passagerare eller gods, men inte lämna bilen. Sedan måste man köra vidare.

 • No Parking betyder att man kan ställa bilen men att man måste sitta kvar i den så att man vid behov snabbt kan lämna platsen.

 • Valet Parking betyder att någon tar hand om din bil och parkerar den ett stycke bort. Vanligt vid hotell och restauranger. Ge ett par dollar i dricks till den som kör fram bilen åt dig. Motsatsen är Self Parking. Då kör du bilen själv till en p-plats eller p-hus.

 • Parking meter = p-automat. Parking ticket = p-biljett eller p-bot. Parking lot = p-plats.

 • Parkering på handikapp-plats kräver ett Disabled Parking Placard. Häng ditt svenska tillstånd (det som gäller inom EU) på inre backspegeln. Komplettera gärna med ett läkarintyg på engelska, där ditt funktionshinder beskrivs.

Barn i bil

Följ samma regler som i Sverige, de funkar överallt. Boka bilbarnstol till hyrbilen i förväg.

Annat bra att känna till

 • Följ samma bilbältesregler som i Sverige.
 • I många delstater är det förbjudet att lifta.
 • Mopedåkning kräver körkort. Mopeden får inte köras fortare än 30 miles/h = cirka 50 km/h.
 • Blinkning med helljuset är en varning = "undan, här kommer jag". I Sverige betyder blinket oftast motsatsen, att det är fritt fram, att köra om, gå över gatan eller liknande.
 • Utgå alltid från att resan tar längre tid än du tror.

Polisövervakning och böter

Trafikpolisen Highway Patrol övervakar vägarna i en omfattning som vi i Sverige har svårt att föreställa oss. Blir du stoppad sitter du kvar i bilen, öppnar fönstret, tittar rakt fram och lägger båda händerna på ratten. För smärre förseelser döms böter ut direkt. Böteslappen kallas för ticket. Böterna krävs inte in kontant utan ska betalas på post, bank eller en lokal Violations Bureau inom ett visst antal dagar. Däremot kan polisen kräva kontant säkerhet, en pant, som återbetalas när böterna betalats.

Ring 911 i nödsituationer

Numret går till polis, ambulans och räddningstjänst i alla stater. Även 800 525-5555 fungerar som hjälpnummer, i första hand för icke-akuta ärenden. Kontakta alltid polis vid en trafikolycka.

Krånglar hyrbilen ringer du hyrbilsfirmans journummer. Kör du egen bil kan M-medlemmar ringa AAA på 1 800 222-4357 (= 1 800 AAA HELP) och få kostnadsfri assistans vid vägkanten, eller rabatt på bärgning till närmaste verkstad (gäller ej mc eller husbil).

Blir du akut sjuk eller skadad kontaktar du ditt svenska försäkringsbolags jourcentral (i de flesta fall SOS International i Köpenhamn, telefon +45 70 10 50 50). Se hemförsäkringsbrevet för detaljer.