Turistinformation för dig som reser med bil utanför Europa. Här har vi samlat praktisk information om reseplanering, budget, pass, visum, biljetter, körkort, försäkringar, fordonshandlingar, carnet de passages, drivmedel, kontakter med polis, tull och myndigheter.

Reseplanering

Långresor utanför Europa med egen bil kräver noggrann planering. Politiska oroligheter omöjliggör eller försvårar ibland en resa. Gränsstationer kan visa sig vara stängda, trots att vägar finns utsatta på kartan.

Resebudget

Res inte på marginalen! Rejäla reserver behövs för bilreparationer och annat oförutsett. Kortuttag och bankärenden går ofta bara att göra i större städer.

Pass, visum, biljetter

I många länder ska passet vara giltigt långt efter att du rest därifrån. Ta med kopior på passets personsidor och en omgång fotografier på dig själv.

Visum måste ordnas i förväg. Att få visum vid gränsen hör till ovanligheterna. Räkna med att visumproceduren tar tid. När visum beviljats ska inresan ske inom en viss tid. Det kan betyda att du inte kan skaffa visum i Sverige för länderna i slutet av en långresa. Visumet söks då längs vägen, i ett land där besökslandet har ambassad eller konsulat.

Körkort

Förutom svenskt körkort krävs internationellt körkort. Till instabila länder är det bra att ha med flera stycken. Blir du av med ett har du då alltid ett i reserv.

Försäkringar

Svenska fordonsförsäkringar gäller i några enstaka länder utanför Europa. Kolla vilka med ditt försäkringsbolag och beställ samtidigt "gröna kortet". Det ska visas upp vid gränspassagerna.

I övriga utomeuropeiska länder köper du en lokal trafikförsäkring vid gränsen eller i närmaste större ort. Inte sällan gäller försäkringen även i angränsande länder. Det finns också utländska försäkringsbolag som har specialiserat sig på långresenärer. Är du M-medlem hör du av dig till oss för tips.

Svensk sjukförsäkring gäller i ett fåtal utomeuropeiska länder. Försäkringskassan ger besked om vilka. Flertalet hemförsäkringar inkluderar ett reseskydd. För långresan förlänger du reseskyddet så att det täcker hela tiden du är borta. Eller så skaffar du en separat reseförsäkring. Kontrollera att försäkringen verkligen gäller i de länder du ska besöka.

Fordonshandlingar – Carnet de Passages

Låt översätta bilens registreringsbevis till engelska, franska eller spanska, beroende på vilka länder du ska resa till. Baktill ska fordonet ha ett S-märke.

För att få köra ett svenskregistrerat fordon i andra länder måste det vara skattat, besiktigat och trafikförsäkrat i Sverige. Du får inte ställa av fordonet under tiden det befinner sig utomlands.

För att problemfritt passera utomeuropeiska gränser med bil eller motorcykel, kräver en del länder tullhandlingen Carnet de passages. Carneten gäller i ett år och kan användas för in- och utresor till ett och samma land, eller för resor till flera länder.

Länder som inte accepterar Carnet de Passages gränskontrollerar fordonen på varierande sätt. Ibland underlättas gränspassagen av en carnet, trots att dokumentet inte formellt krävs. Ibland noteras fordonet i den resandes pass. Ibland utfärdas på plats en kostnadsfri eller avgiftsbelagd tullhandling. Ibland är det inga formaliteter alls - precis som i Europa.

Carnet de passages behövs exempelvis till följande länder:

  • Asien och Stillahavsområdet
    Iran, Indien, Pakistan, Nepal, Malaysia, Singapore, Japan, Australien, Nya Zeeland, Förenade arabemiraten, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabien.  
  • Afrika
    Sydafrika, Namibia, Botswana, Swaziland, Lesotho, Zimbabwe, Tanzania, Uganda, Kenya, Burundi, Egypten, Libyen, Sudan, Mauretanien, Senegal.
  • Amerika
    Colombia, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Peru.

Carneten beställs hos en utfärdare i utlandet, det finns i dagsläget ingen i Sverige som utfärdar Carnet de Passage. 

Här finns en sida där du kan hitta utfärdare i olika länder. 

Förs ditt fordon inte ut ur ett carnet-land inom föreskriven tid, måste carnetutfärdaren betala de importavgifter som blir aktuella. Därför måste du, samtidigt med ansökan, deponera en större summa pengar som säkerhet. Pengarna återbetalas när bilen är tillbaka i Sverige efter resan och carneten har återlämnats, korrekt ifylld. Hur stor säkerhet du måste betala beror på vilka länder du ska resa till. Detaljer får du av utfärdaren.

Drivmedel

Tillgången på diesel är begränsad i vissa länder och kvaliteten mindre god. Blyfri bensin finns heller inte överallt. Med blybensin slammar katalysatorn igen, men bilen rullar på. När du så småningom tankar blyfritt igen bränns föroreningarna bort. Att bensinen ibland håller ett lägre oktantal brukar inte vara något problem för en modern bil.

Kontakter med polis, tull och andra myndigheter

Myndighetspersoner uppträder ofta på andra sätt än vi är vana vid. Regler kan vara förhandlingsbara. Det den ene säger behöver inte gälla hos den andre. Praxis vid en gränsstation är annorlunda mot hur det går till på en annan. Hanteringen av ditt ärende går ibland obegripligt långsamt.

Då gäller det att spela sin roll väl. Tålamod och undergivenhet fungerar ibland. Hot och brösttoner ibland. Dokument med mycket underskrifter och stämplar öppnar förvånansvärt ofta dörrar.