Utmärkelsen består av ett rockslagsmärke och ett diplom. Du kan även få ett vagnmärke om så önskas. Handläggningstiden är 6–8 veckor.

Så här ser M Sveriges Förtjänstmärke ut om du har minst 40 prickfria år.
Så här ser M Sveriges Förtjänstmärke ut om du har minst 40 prickfria år.

Olika utföranden

5–20 år  Diplom med antal prickfria år, utan kostnad
25 år M logga med lagerkrans och tre stjärnor
30 år M logga med lagerkrans och fyra stjärnor
35 år M logga med lagerkrans och fem stjärnor
40 år M logga med lagerkrans och sex stjärnor
45 år + M logga med lagerkrans och sju stjärnor

 

Priser

  • Förtjänstmärke, rockslagsnål och diplom kostar 695 kronor + porto.
  • Rockslagsnål och diplom kostar 200 kronor + porto.

Så här ansöker du om Förtjänstmärket

Bifoga utdrag ur belastningsregistret och körkortsregistret till din ansökan. Utdragen får inte vara äldre än 2 månader när de är oss tillhanda.

  1. Begäran om utdrag ur belastningsregistret (länk till Polisens webbplats)
  2. Begära utdrag ur körkortsregistret: kontakta Transportstyrelsen via formulär på deras webbplats eller ring 0771- 81 81 81 och ange att du vill få ett utdrag ur körkortsregistret. Tjänsten är kostnadsfri.
  3. Ansökan om M Sveriges Förtjänstmärke (PDF)

Skicka handlingarna per post till:

Riksförbundet M Sverige
Box 49163
100 29 Stockholm

eller skannas och skickas via e-post till service@msverige.se