När elbilen ska laddas på resan är det bra att kolla innan var det är enklast att ladda!

Både rena elbilar och laddbara hybrider ökar i antal. För många kan den räckvidd en elbil erbjuder vara tillräcklig för de dagliga behoven, men även en laddhybrid kan fungera för den som är duktig på att utnyttja potentialen i batteriet. Kanske går det att ladda både hemma och på jobbet? 

Precis som att köra snålt med eco-driving i en bil med förbränningsmotor kan det i en laddhybrid bli en sorts strävan att försöka använda den bränsledrivna motorn så lite som möjligt. Under en längre resa finns möjligheten att slippa laddstoppen och bara köra vidare, men då med fossilt drivmedel till hjälp.

Laddpunkt, laddstation eller stolpe?

Det finns olika begrepp som alla beskriver i princip samma sak.

  • En laddstation kan ha flera laddpunkter.
  • En laddstolpe är vanligtvis detsamma som en laddstation, denna kan alltså ha en eller flera laddpunkter.

Det är inte alltid möjligt att ladda fler bilar samtidigt i samma laddpunkt, även om bilarna använder olika kontakter.

Laddtiden varierar

Hur lång tid det tar att ladda varierar beroende på laddstationens prestanda. Hemma är det sällan något problem om bilen står och laddar över en hel natt, 8–10 timmar, men på resan är det smidigaste ofta en så kallad snabbladdare. Då kan en stor del av batteriet laddas på 1–2 timmar, eller i vissa fall kortare tid.

Ofta en avgift

Det kostar vanligtvis en slant att parkera och ladda. På särskilt eftertraktade parkeringsplatser kan det totala priset för laddning och parkering vara relativt högt. Dessa platser ligger vid exempelvis flygplatser eller centralt i större städer.

De olika företag som tillhandahåller laddmöjligheten kan dessutom ha olika system för betalningen, vilket tyvärr gör resandet med laddbar bil mer komplicerat än vad det skulle kunna vara. Ibland krävs ett på förhand införskaffat kort, ibland är tjänsten mer smidig och betalas enkelt med till exempel mobiltelefonens hjälp.

Snabb laddning kostar

Med långsam laddning, kanske med samma styrka som i vägguttaget hemma, sker laddningen ofta billigt eller till och med gratis. Genom denna lösning erbjuder ibland även företag publik laddning, eftersom de kan se dig som laddar som en potentiell kund för sitt utbud i övrigt.

En avancerad snabbladdare kostar mångdubbelt mer att bygga. Det gör att priset för att ladda ifrån en sådan ofta blir högt. I kombination med en eventuell parkeringsavgift kan kostnaden ibland beräknas till flera kronor per mil. Under en längre resa kan sådan snabbladdning vara aktuell främst av bekvämlighetsskäl.

Enkelt uttryckt kan det beskrivas som att priset speglas av laddningens hastighet.

Parkeringsplats för extern laddning

På denna tavla anges plats för extern laddning av elektricitet för fordons framdrivning. Den används tillsammans med det vanliga P-märket för parkering, och anger att endast fordon med möjlighet till extern laddning drivning får parkera där.

Kommunen kan ha regler om hur länge fordon får stå parkerade och ladda under vissa tider på dygnet, exempelvis max 4 timmar mellan 11.00 och 19.00.

Gatuparkering, publik laddstolpe.


Hitta laddplatser 

Det finns ett antal tjänster som gör det enklare att söka reda på närmaste laddstolpe: