M Sveriges bilkostnadskalkyl är unik på flera sätt. Bland annat går det att räkna både på nya och begagnade bilar.

Beräkna även bilar med mer än ett drivmedel, så som laddhybrider eller bilar som kan drivas på en blandning av bensin och etanol eller biogas.

För att räkna ut bilens kostnader behövs en hel del uppgifter. Vi har delat upp dem i två kategorier; fasta kostnader och rörliga kostnader. En del uppgifter behöver du som användare fylla i själv, i andra fall har vi inkluderat både fasta och rörliga kostnader automatiskt i verktyget. Ett exempel är årligt underhåll, besiktning, biltvättar, däck och vissa andra reservdelar så som någon glödlampa och torkarblad.

Dessa bestämda kostnader ändras sedan beroende på andra uppgifter. En bil med lång årlig körsträcka får till exempel en låg milkostnad för besiktning, som är en fast kostnad om 500 kronor, medan kostnader för övrigt underhåll baseras på uppgiften om hur många mil bilen körs.

Andra faktorer som påverkar kostnaden för underhåll är ifall bilen är av enkel karaktär, eller en dyr mer avancerad bil. Vår kalkyl gör det också möjligt för användaren att välja ambitionsnivå i bilägandet genom att ange om bilen ska servas med bara det mest nödvändiga samt några enstaka biltvättar, eller om den ska kostas på med mer omfattande serviceåtgärder samt fler och dyrare biltvättar.

Kostnader för plötsliga fel och reparationer är inte inkluderade i kalkylen.

Den som köper en mer eller mindre begagnad bil gör alltid klokt i att ha en buffert i sin ekonomi för att hantera oförutsedda uppgifter.

Lägre bilkostnader

Den som vill hålla nere sina utgifter har stor möjlighet till detta genom att jämföra priser på allt från däck och bilservice till försäkring. Kostnaden för just service kan ibland skilja även mellan märkesverkstäder av samma märke på olika orter, och på olika märkesoberoende verkstäder.

- Serviceavtal är relativt vanligt förekommande och kan innebära en besparing för många, men även här gäller att jämföra med sin egen körsträcka och se vad som blir mest fördelaktigt, säger Carl-Erik Stjernvall, tekniker på M Sverige.

Valet av bil påverkar

Bilar som är dyra i inköp är nästan alltid dyra att äga. Stora bilar som drar mycket bränsle är absolut dyrast, samtidigt som dessa ofta har sämst andrahandsvärde. De billigaste bilarna har en kostnad på dryga 20 kronor milen medan de dyraste bilarna kan ha en kostnad på 80 kronor milen eller mer. Än högre kan kostnaden bli ifall den årliga körsträckan är låg, då kan det till exempel bli svårt att utnyttja den fulla potentialen i bilens fasta serviceintervaller.

Om M Sverige bilkostnadskalkyl

Bilkostnadskalkylen ska ses som en hjälp inte minst när man vill jämföra den egna bilens kostnader med andra transportmedel. Självklart är det dyrare att äga och använda en ny stor dyr bil än en liten eller gammal bil. Ändrade behov, säkerhetsfaktorer och driftskostnader är för många viktiga argument inför beslutet att köpa nytt.

Uppgifter du anger i bilkalkylen

 • Förbrukning blandad körning
 • Skatt/Malusskatt
 • Ålder på bilen
 • Antal år som du tänker behålla bilen
 • Inköpspris
 • Drivmedel
 • Årlig körsträcka
 • Typ av bil
 • Underhåll
 • Försäkring
 • Parkering

Förbrukning blandad körning

Drivmedlet står för en stor del av bilens kostnader. För att räkna i vår kalkyl används uppgiften om förbrukning vid "blandad körning". Den uppgiften hittar du i bilens instruktionsbok, eller i vägtrafikregistret (Transportstyrelsen), exempelvis 0,75 liter per 10 km.

Skatt

Ange kostnaden för bilens årliga fordonsskatt.

Malusskatt

Kryssa i rutan om bilen har malusskatt de första tre åren, och ange kostnaden för denna.

Ålder och antal år som du tänker behålla bilen

Att köpa en ny bil och ha den i bara några år ger en hög värdeminskning. En mer eller mindre begagnad bil innebär ofta en lägre kostnad.

Inköpspris

Verktyget är anpassat för nya bilar såväl som begagnade. Är bilen berättigad till bonus anger du summan som blir kvar efter bonus.

Värdeminskning

När du anger bilens pris ser du vilket värdefall som blir aktuellt baserat på den tidsperiod du angett. Olika bilar har olika värdeminskning. Vissa bilmärken bygger på så kallad premiumkänsla, men det kan snarare innebära att andrahandsvärdet sjunker i snabbare takt. Ibland kan långa garantier göra att bilens värde sjunker i långsammare takt. En stor och dyr bil sjunker ofta snabbt i värde, medan en mindre mer flexibel bil kan passa fler typer av användare. Är du osäker på vilken värdeminskning som gäller i ditt fall, välj normal. På en begagnad bil kan en indikation vara vad bilens nypris varit en gång i tiden. Titta på staplarna och följ graferna i diagrammet.

Drivmedel

Här kan du ange vad drivmedlet kostar till din bil. Om du kan köra på mer än ett drivmedel, välj även drivmedel två samt ange hur stor del av körsträckan detta gäller.

Kom ihåg att i vissa fall anpassa värdet för annan förbrukning än drivmedel 1, som exempelvis flexfuel eller laddhybrid. Verktyget passar alla bilar och alla drivmedel. El, laddhybrid, gas, etanol, och bensin eller diesel.

Årlig körsträcka

Beroende på om du kör lite eller mycket påverkas många andra kostnader så som service, underhåll, däck och värdeminskning. Genomsnittsbilisten kör sin personbil ungefär 1 200 mil varje år.

Typ av bil

Beroende på bil påverkas kostnaderna för underhåll, reparationer och värdeminskning. En riktigt stor bil kostar alltid mer, och är dessutom ofta mer avancerad. En liten blir är ofta billig in inköp, och den enkla tekniken billigare att underhålla.

Underhåll

Du kan påverka dina bilkostnader genom att välja ambitionsnivå kring bilens underhåll och service. Även om det går att spara in på vissa saker kan bilens andrahandsvärde bli bättre med en riktigt bra servicehistorik, och extra utrustning så som motorvärmare, lackförsegling eller en underredsbehandling kan också locka köpare den dag det blir dags att sälja bilen. 

I kalkylen kan du välja mellan tre olika nivåer för bilens underhåll.

Lågt underhåll är vanligt framförallt på äldre bilar. Det innebär färre biltvättar än normalt, service av bara det nödvändigaste, val av billiga däck. Det innebär en något lägre kostnad men påverkar andrahandsvärdet negativt.

Normalt underhåll innebär service helt enligt tillverkarens anvisningar, premiumdäck och biltvättar efter behov.

Högt underhåll motsvarar normalt underhåll med tillägg av exempelvis lackbehandling eller tillbehörstjänster så som årlig invändig tvätt eller rekonditionering. Ger ett marginellt högre andrahandsvärde, men kanske framförallt större chans att en köpare väljer din bil framför andra i samma prisklass.

Försäkring

Kostnaden för försäkring kan variera kraftigt. Beroende på om det gäller en äldre bil med endast trafik- eller halvförsäkring, eller en nyare eller ny bil med helförsäkring. Många andra faktorer väger in, fyll i din egen uppgift.

Parkering

Många parkerar gratis, men parkering kan kosta allt från 300 kr till 1000 kr i månaden, mer om bilen står i garage i storstan.