När M Sverige lämnar in fem bilar på lika många verkstäder får endast ett servicearbete godkänt – och detta med nöd och näppe. Läs om det stora verkstadsfusket, publicerat i Tidningen Motor nr 7, 2019.

Resultatet – Vad avgör om resultatet blir underkänt?

Orsakerna kan vara flera, här är några exempel på när en service blir underkänd:

  • Om verkstaden har tagit betalt för arbeten som sedan inte utförts.
  • Ett serviceprotokoll skapas i verkstadens datasystem baserat på den servicenivå som verkstaden anser lämplig i det aktuella fallet.
  • De kontrollpunkter som listas är de som bilägaren betalar för och som ska utföras.
  • Om verkstadens kontroll av komponenter som omfattas av servicen har uteblivit.
  • Många delar inspekteras för att hitta skador eller defekter. Servicen blir underkänd om vi hittar ett fel som verkstaden har missat, om serviceprotokollet visar att den aktuella komponenten är kontrollerad. 

2014 testade M Sverige bilverkstäder tillsammans med tv-programmet Kalla fakta i ett uppmärksammat reportage. Resultatet blev uselt och fick konsekvensen att konsumentministern kallade till sig branschen för att kräva bättring. Vi ville veta om det skett någon förbättring jämfört med testerna vi gjorde då, därför har M Sverige ännu en gång testat bilverkstäder.

Branschens försök att garantera konsumenter korrekta verkstadsjobb har resulterat i ett nytt system, kallat Godkänd Bilverkstad (GBV). Av tusentals bilverkstäder har dock bara ett 20-tal blivit GBV-verkstäder, men givetvis testade vi även en av dessa.

Hur gick det denna verkstadstest?

Vi lämnade in fem bilar på vanlig service och kontrollerade efteråt om rätt arbeten utförts, om bilägaren betalat för arbeten som inte har utförts eller ifall verkstaden missat att kontrollera eller informera bilägaren om fel på bilen som kräver reparation.

Av de fem bilverkstäderna fick bara en, Bavaria Bil i Solna, med nöd och näppe godkänt. De fyra andra har på olika sätt misslyckats med att leverera en fackmässig tjänst.

Förebyggande service viktigt

En service utförs enligt det intervall som biltillverkaren har bestämt. Oavsett om man vänder sig till en märkesauktoriserad verkstad eller en fristående aktör ska konsumenten alltid garanteras en fackmässig tjänst. Förutom moment som byten av oljor, vätskor och filter innehåller bilservicen en rad viktiga kontrollfunktioner. För bil- ägaren finns pengar att spara på att få information om brister eller defekter innan de resulterar i mer allvarliga fel. Bilverkstaden ska utifrån de kontrollpunkter som ingår i servicen ge bilägaren den här informationen, och ofta lämnar de prisförslag på kostnaden för att åtgärda eventuella brister på bilen.

Det finns även viktiga trafiksäkerhetsaspekter i att hålla bilen i gott skick. För att minska risken för haveri eller att system inte fungerar som de ska är det viktigt att med jämna mellanrum kontrollera bilens alla delar.

De här verkstäder kontrollerades 2019

Fem bilverkstäder är testade, ett par var märkesauktoriserade, andra tillhörde en verkstadskedja. Vi testade dessutom en GBV-ansluten verkstad.

  • Sumpans Expressverkstad, ansluten till Mekonomen.
  • Bavaria Bil i Solna, en BMW-verkstad.
  • Europeiska Motor Vällingby, Toyota Center.
  • MK:s Bil & Motor i Uppsala, ansluten till BDS och GBV.
  • Spånga Autoservice, ansluten till MECA.

Så här gick testet till

Vi testade fem helt vanliga bilar (fyra familjebilar samt en mindre hantverkarbil, alla ungefär tio år gamla) genom att lämna in dem på olika verkstäder för vanlig intervallservice. Efter servicen kontrollerades bilarna av tekniska experter från M Sverige. Serviceprotokoll som vi fått i samband med service jämfördes med bilens skick.

Ingen stämpel i boken

När bilen hämtades meddelade verkstaden att de inte hade hittat bilens servicebok, och att denna därför inte stämplats. Vi öppnade bilens handskfack, där låg serviceboken.

Borttappad skruv

Under motorn sitter ett stort plasthölje som demonteras i samband med byte av motorolja. Efter servicetillfället saknas en av fästskruvarna, vilket gör att höljet sitter löst. Att skruven suttit där tidigare ser vi tydligt eftersom skruvens gängade fäste inte är rostigt. Eftersom plasthöljet nu har större rörlighet kan det orsaka missljud då det kommer i rörelse på grund av den turbulens som skapas av fartvinden under bilen vid körning. Det medför även större risk för slitage eller materialutmattning – höljet riskerar med tiden att gå sönder eller delvis spricka.

Efter servicetillfället saknas en av fästskruvarna, vilket gör att höljet sitter löst.

Ingen notis om farligt bromsfel

Vi noterar allvarliga brister med bilens bromsar. Bromsslangarna både höger och vänster fram uppvisar sprickor, direkt synliga vid en okulärkontroll. Spruckna bromsslangar är ett allvarligt fel och skulle innebära att bilen vid en kontrollbesiktning får underkänt.

Bromsslangarna både höger och vänster fram uppvisar sprickor, direkt synliga vid en okulärkontroll.

Vi reagerar på att serviceprotokollet från Mekonomen inte innehåller någon kontrollpunkt för bromsar. Det är endast bromsbeläggen som ska kontrolleras, vilket vi finner märkligt.

När vi kontaktar en Volvo-auktoriserad verkstad och frågar om hur deras eget protokoll är utformat får vi veta att bromsslangarna visst ska kontrolleras, och att detta gäller samtliga Volvo-modeller vid den här typen av service.

Det står klart att Mekonomens service inte är utförd i enlighet med biltillverkarens rekommendationer. Konsumenten ska genom konsumenttjänstlagen vara garanterad en fackmässig tjänst, vilket vad gäller bilreparationer innebär att arbeten måste utföras enligt biltillverkarens angivelser. Trots detta visar våra tester att så inte skett i det här fallet, vilket är en mycket allvarlig brist. Men än mer allvarligt är att bilen är behäftad med ett trafikfarligt fel, som borde åtgärdas omgående!

Resultat:
Servicearbetet är underkänt

Vår BMW 520d från 2009, som har rullat 20 900 mil, servades av Bavaria Bil i Solna, en märkesauktoriserad verkstad. De är de enda som får godkänt i vårt test – trots att skräp lämnats kvar.

En komplex bil

BMW skiljer sig från testets övriga bilar då serviceintervallet är mer komplext. Det finns inte på samma sätt några fasta serviceintervaller, det är i stället bilen själv som säger till när behovet av underhåll uppstår. Systemet kan upplevas smidigt, men bilägare vittnar om att det innebär fler besök hos serviceverkstaden eftersom olika åtgärder krävs vid olika tidpunkter. Till exempel kanske inte bromsvätskan byts vid samma tillfälle under året som motorservice utförs. I fallet med vår bil kontaktade bilägaren verkstaden för att fråga om servicebehovet, varpå BMW-verkstaden först vid ankomst till verkstaden kunde göra bedömningen att bilen enbart behövde byte av motorolja samt kupéfilter.

Skräp lämnas kvar när nya filter monteras

På den här bilen är kupéns luftfilter monterade mycket lätt tillgängligt. Vi blir därför förvånade när vi ser att verkstaden inte har städat bort smuts och skräp som samlats under de gamla kupéfiltren. Vi har efter kontakt med en annan BMW-verkstad kunnat konstatera att uppgiften att rensa bort skräp inte ingår i processbeskrivningen för det här arbetsmomentet. Enligt biltillverkarens rekommendationer är det alltså inte ett fel.

Bavaria Bil i Solna städade inte bort smuts och skräp som samlats under kupéfiltren.

Rekommendationen från M Sverige är att göra rent det här området i samband med byte av filter. Det maximerar filtrens livslängd och, med tanke på kupéfiltrens position på just den här bilmodellen (nedanför vindrutan), tillgodoser att smuts och skräp inte hindrar korrekt avrinning för eventuellt regnvatten som rinner ner här.

Resultat:
Arbetet som utförts är godkänt

Toyota Avensis 1.8 från 2009, som rullat 13 400 mil, servades av märkesauktoriserade Europeiska Motor i Vällingby.

Ingen notis om slitna bromsar fram

Vid servicetillfället kontaktade verkstaden bilägaren eftersom de ville byta ut bilens bakre bromsskivor och bromsbelägg. När vi efteråt kontrollerar bilen visar det sig att bilens främre bromsar också är slitna. Bromsskivorna har på grund av slitage blivit tunnare än vad biltillverkaren rekommenderar.

Verkstaden har enligt sitt serviceprotokoll kontrollerat frambromsarna, men vi har trots detta inte fått något påpekande om att bromsskivorna fram borde bytas ut.

Skivornas tjocklek är 22,3 mm. Vid kontroll med en annan Toyota-verkstad får vi också uppgiften att skivornas tjocklek inte får underskrida 23 mm. Verkstaden har enligt sitt serviceprotokoll kontrollerat frambromsarna, men vi har trots detta inte fått något påpekande om att bromsskivorna fram borde bytas ut. Det är inte att rekommendera att köra vidare med bromsar som inte möter biltillverkarens krav.

Även om tjockleken hade varit på rätt sida gränsvärdet skulle verkstaden sannolikt behöva påpeka för bilägaren att skivorna bör bytas ut, då de inte kan beräknas hålla fram till och med nästa servicetillfälle.

Resultat: Servicearbetet är underkänt.

Lösa gummilister och luftkanaler, defekt skyltbelysning och läckage. Bland annat. Vår Peugeot Partner 1,6d, 2010 års modell, 19 500 mil, servades på MK:s Bil & Motor i Uppsala, som är ansluten till verkstadskedjan BDS samt medlem i GBV, Godkänd Bilverkstad.

Gummilist hänger löst 

När vi öppnar motorhuven ser vi att tätningslisten vid vindrutans avrinning hänger löst, ner över motorn. Vi ser också att det har samlats vatten nere på motorn, där spridarna sitter, samt runt oljepåfyllningslocket. Det gick förstås snabbt och enkelt att trycka tillbaka listen, men det är något som vi tycker att verkstaden hade kunnat göra.

Gummilist hänger löst.

Motorns kåpa och en luftkanal sitter löst 

Vi fortsätter kontrollen under motorhuven och märker att både motorns kåpa och ett rör i motorns insugssystem sitter löst. Kåpan går lätt att trycka tillbaka på sin plats, men till röret vid insuget saknas ett fäste. Röret ligger helt löst ovanpå sin anslutning och skramlar, vilket var enkelt att uppmärksamma. Det här problemet borde verkstaden också ha noterat i samband med de servicearbeten som utförts, men bilägaren får ingen information om att någon åtgärd, som exempelvis nytt fäste för slangen, kan komma att behövas.

Motorns kåpa och en luftkanal sitter löst.

Skyltbelysning defekt 

Nästa punkt gäller yttre belysning, vilket enligt verkstadens serviceprotokoll har kontrollerats i sin helhet. Verkstaden har dock missat att belysningen för registreringsskylten inte fungerar. Antingen är båda lamporna trasiga eller så är det något annat fel. Trasig skyltbelysning är ett fel som innebär underkänd kontrollbesiktning. Dessa glödlampor borde ha bytts i samband med service, men det har verkstaden missat.
Skyltbelysning defekt.

Glapp i krängningshämmarstag 

Enligt serviceprotokollet har verkstaden kontrollerat underredet, bland annat leder, fjädring och stötdämpare. Vi märker dock ett glapp i krängningshämmarens högra stag. Genom att lägga tummen mot bilens underrede och gripa tag i krängningshämmarens ände kan ett tydligt glapp både kännas och höras. Det här borde verkstaden ha noterat och föreslagit att byta ut det slitna staget. Felet kan, beroende på slitage, upplevas som ett klapprande ljud vid körning och innebär att krängningshämmaren inte når full funktionalitet.
Glapp i krängningshämmarstag

Läckage

På en bil som har rullat i flera år och nästan 20 000 mil, som den här, är det vanligt att det fuktar olja under motor eller växellåda. Det liknar en yta som på den torra motorn helt enkelt ser fuktig ut, ofta nere på oljetråget. Om det däremot droppar olja så är det fråga om ett läckage, vilket ska åtgärdas. På vår bil upptäckte vi att en packbox vid en av drivaxlarna börjat bli sliten, och här har det uppstått ett läckage som kommer att behöva åtgärdas genom att byta ut packboxen. Verkstaden har enligt serviceprotokollet kontrollerat både motor och växellåda avseende läckage, men vi kan inte tolka det på något annat sätt än att de har missat att utföra arbetet.

Läckage

Utbytta delar utan kundens godkännande 

Utan att fråga bilägaren har verkstaden bytt ut de bakre bromsbeläggen och lagt till kostnaden för detta på fakturan. Ett förfarande som strider mot gällande branschpraxis.

Om verkstaden vid servicetillfället noterar ett behov av att byta vissa delar, eller att delar på grund av normalt slitage inte beräknas hålla fram till och med nästa servicetillfälle, ska kunden kontaktas med en prisuppgift före reparation. Bara i så fall kan delarna bytas på en gång, för att det ska vara smidigt för kunden. Alternativt kan verkstaden påpeka bristerna som notering eller ge ett prisförslag på åtgärden på serviceprotokollet. Att byta utan att fråga kunden är helt fel.

Bakre bromsskivor illa slitna

Verkstaden borde ha noterat det dåliga skicket på de bakre bromsskivorna. Skivorna har mycket grova spår och dessutom rostangrepp över en relativt stor andel av ytan på skivans insida. Ändå har verkstaden beslutat att montera nya belägg mot dessa skivor, vilket man kan ifrågasätta nyttan av. Det står heller inte noterat på serviceprotokollet att de bakre skivorna behöver bytas ut, vilket vore en rimlig åtgärd.

Bakre bromsskivor illa slitna

Resultat:
Servicearbetet är underkänt

Lösa batteriklämmor, sprucken bälg och ingen smörjning av bromsok. Nissan Qashqai 2.0 från 2008, som har rullat 15 500 mil, servades av Spånga Autoservice AB som är ansluten till MECA.

Batteriklämma sitter löst

Batterikablarnas klämmor måste sitta stadigt fast på batteriets poler. En löst sittande kabel riskerar att lossna. Bristfällig fastsättning anses vid besiktning som en kortslutningsrisk och ger underkänt. Trots att serviceprotokollet anger att batteriet har kontrollerats sitter batteriets ena kabel löst på den här bilen när vi hämtar ut den från verkstaden. Det finns heller ingen notering till bilägaren om att exempelvis polklämman kan behöva bytas ut för att åtgärda problemet.

Batteriklämma sitter löst

 

Ingen notis om sprucken bälg

Efter en snabb okulärkontroll under motorhuven ser vi att en del av motorns insugskanal gått sönder. En gummiböj har stora sprickor, som vi ser tydligt så snart vi har tittat lite på motorn.

Eftersom verkstaden har angett på serviceprotokollet att de har kontrollerat både motor och växellåda, avseende bland annat läckage, anser vi att det vore rimligt att notera en uppenbar och direkt synlig skada som den här, som vi själva menar är svår att missa. Det borde ha funnits en notering och rekommendation om att delen behöver ersättas med en ny.

Ingen notis om sprucken bälg


Isärtagning och smörjning av bromsok ej utfört 

På serviceprotokollet anges tydligt med en ”bock”-markering att verkstaden har tagit isär och smort samtliga bilens bromsok. Genom att smörja okets rörliga delar minskar man risken för att rostskador leder till fel på bromsarna. Det är särskilt vanligt att bilens bakre bromsok kärvar ihop, och det kan i efterhand krävas mer kostsamma åtgärder.

Att ta hand om bromsarna vid service kan därför vara en bra, förebyggande åtgärd. I det här fallet visar en kontroll av bilens bromsar efter verkstadsbesöket att ingen sådan åtgärd har vidtagits, trots att det alltså tydligt markerats med en bock i protokollet som ”utfört”.

Isärtagning och smörjning av bromsok ej utfört

Resultat:
Servicearbetet är underkänt

M Sverige har testat bilverkstäder flera gånger. Senast i egen regi 2012 och 2014 tillsammans med TV4 Kalla Fakta. Det är M Sveriges tekniska experter Carl-Erik Stjernvall och Milos Kosijer som har genomfört testerna.

Vad säger ni om verkstädernas arbete?

– Det var förvånande att se att så många verkstäder inte kunde leverera en felfri och fackmässig tjänst. Även om många punkter i protokollet är utförda har kunden trots allt betalat för alla punkter och har verkstaden missat, eller struntat i, att utföra en del av dem så är det varken fackmässigt eller enligt gällande branschpraxis.

Vilken var den värsta missen i årets tester, enligt er?

– Misstagen vad gäller bilarnas bromssystem. Här har vi anmärkningar på nästan varje bil. Antingen är det arbeten som inte har utförts, eller så är det reparationsbehov som bilägaren inte har fått information om. Vad vi kan se finns det bara en orsak till det – verkstaden har slarvat och inte utfört de jobb eller kontrollpunkter som anges i serviceprotokollet.

Är ni förvånade över att resultatet inte blev bättre än i Kalla Fakta 2014?

– Både ja och nej. Vi har hela tiden varit tydliga i vår dialog med branschförbunden. Vi trodde att de förstod behovet av att bättra på sitt anseende och vikten av att leverera fackmässiga tjänster. Samtidigt har vi god insyn i frågan om GBV – Godkänd Bilverkstad – och har inte riktigt kunnat förstå nyttan för kunderna i det systemet. Det handlar i princip bara om interna rutiner för verkstäderna, kundfokus verkar ha uteblivit.

Hur kan man som bilägare vara säker på att verkstaden har gjort rätt arbeten?

– Det är en bra fråga, poängen är att det inte ska råda någon osäkerhet alls. Bilägaren ska kunna vara helt säker på verkstadens tjänster. Vi skulle vilja ställa samma fråga till verkstadsbranschen och vi får väl se vad konsekvenserna blir av de här nya testresultaten.

När dåvarande konsumentministern Per Bolund kallade till sig branschen 2014 var kravet skärpning eller lagstiftning. Vad tror ni om framtiden nu?

– Nu är det verkligen upp till bevis för verkstäderna. Sverige är ett av få länder med en helt fri verkstadsmarknad. I de flesta av våra grannländer krävs olika typer av certifiering eller utbildningar för att få kalla sig bilmekaniker eller för att driva bilverkstad.

– Många menar att tuffare reglering skulle göra det dyrare för konsumenten men här vill vi verkligen belysa att det vore bättre än dagens situation – att kunden inte får det hen betalar för.

– Det är viktigt att komma ihåg att det förebyggande arbetet som bilservice innebär ska göra att dyra fel förhindras. Fuskar man med servicen riskerar man att det kostar mer när slitaget påverkar fler komponenter eller när något går sönder.