Det finns en mängd olika typer av fordon som alla kräver ett visst körkort för att få köras. Här visar vi först de olika körkortsklasserna och därefter de vanligaste fordonstyperna.

Körkortsklass och behörighet

AM - från 15 år 

1 Moped klass I (EU-moped)

2 Behörigheten ger även rätt att köra:
- Moped klass II
- Traktor a 
- Motorredskap klass II.

A1 - från 16 år 

1. Tvåhjulig lätt motorcykel
- Max 125 cm3 och 11 kW samt ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte är över 0,1 kW/kg

2. Trehjulig motorcykel med en nettoeffekt av högst 15 kW

3. Behörigheten ger även rätt att köra:
• Moped klass I och klass II
• Traktor a
• Motorredskap klass II
• Terränghjuling och snöskoter (om körkortet är utfärdat före den 1 januari 2000).

Övergångsregeln innebär att det inte finns någon begränsning på förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt för lätt motorcykel.

Det gäller förutsatt att behörigheten inte har varit återkallad (eller varit ogiltig av något annat skäl) efter den 19 januari 2013.

Sådana körkort får kod 79.05 på baksidan av körkortet.


A2 - från 18 år

1 Tvåhjulig mellanstor motorcykel som har max 35 kW och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte är över 0,2 kW/kg. Om det är en motorcykel som är strypt till 35 kW eller lägre får den ursprungliga nettoeffekten inte vara högre än 70 kW.

2 Trehjulig motorcykel med en nettoeffekt av högst 15 kW.

3. Behörighet A2 ger även rätt att köra:
- Moped klass I och klass II
- Traktor a
- Motorredskap klass II.

A- från 24 år (20 år vid 2 års innehav av A2, 21 år för trehjuling mc över 15 kW)

1. Två- och trehjulig motorcykel oavsett slagvolym, effekt och förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt.

2. Behörigheten ger även rätt att köra: 
- Moped klass I och klass II
- Traktor a
- Motorredskap klass II
- Terränghjuling och snöskoter (om körkortet är utfärdat före den 1 januari 2000).

Det innebär att man får köra fyrhjulig mc, så länge behörigheten inte har varit återkallad (eller varit ogiltig av något annat skäl) efter den 19 januari 2013.


B1 – Särskild behörighet för fyrhjuliga motorcyklar

B1 är en särskild behörighet för fyrhjuliga motorcyklar som i Sverige ingår i behörighet B. Orsaken till att behörigheten syns i fält 9 på körkortets baksida är att körkortets utformning styrs av en EU-modell som är gemensam för alla EUs medlemsstater. 

B - från 18 år

1 Personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton, samt  ett släpfordon som är kopplat till en sådan bil om: 
- släpfordonets totalvikt inte överstiger 750 kg, eller
- släpfordonets totalvikt överstiger 750 kg, såvida bilens och släpfordonets sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.

2 Terrängvagn

3 Motorredskap klass I 

4 Trehjulig motorcykel

5 Fyrhjulig motorcykel

6 Behörigheten B ger även rätt att köra:
- Moped klass I och klass II
- Traktor a och b
- Motorredskap klass II
- Terränghjuling och snöskoter (om körkortet är utfärdat före den 1 januari 2000).

Det innebär att man får köra personbil med en totalvikt över 3,5 ton, så länge behörigheten inte har varit återkallad (eller varit ogiltig av något annat skäl) efter den 1 juli 1996.


Utökad B (villkor 96) 

Fordonskombinationer där bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt överstiger 3,5 ton men inte 4,25 ton.

BE - från 18 år

Personbil eller lätt lastbil med en totalvikt på högst 3,5 ton och en eller flera släpvagnar kopplade till bilen, om släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte är över 3,5 ton.

Det innebär att man får dra släpvagnar utan någon begränsning av totalvikten så länge behörigheten inte har varit återkallad (eller varit ogiltig av något annat skäl) efter den 19 januari 2013. 

Sådana körkort får kod 79.06 på baksidan av körkortet.


C1 - från 18 år 

Tung lastbil med en totalvikt av högst 7,5 ton och personbil med en totalvikt över 3,5 ton men inte över 7,5 ton. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.

C1E - från 18 år

Bil som omfattas av behörighet C1 eller B och ett eller flera släpfordon som är kopplade till sådan bil, om bilens och släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 12 ton.

C - från 21 år (ej vid yrkesförarkompetens)

Tung lastbil och personbil med en totalvikt över 3,5 ton. Till ett sådant fordon får kopplas endast en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg. 

CE - från 21 år (ej vid yrkesförarkompetens)

Bil som omfattas av behörighet C och ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, kopplade till sådan bil.

D1 - från 21 år (ej vid yrkesförarkompetens)

Buss som är försedd med högst 16 sittplatser utöver förarplatsen och vars längd inte överskrider  8 meter. Till ett sådant fordon får kopplas ett släpfordon med en totalvikt av högst 750 kg. 

D1E - från 21 år (ej vid yrkesförarkompetens)

Buss som omfattas av behörighet D1 samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, kopplade till sådan buss.

D - från 24 år (ej vid yrkesförarkompetens)

Buss oavsett antal sittplatser och längd.  Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg. 

DE - från 24 år (ej vid yrkesförarkompetens)

Buss som omfattas av behörighet D och ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, kopplade till sådan buss.

Olika typer av fordon

Motorredskap

Motorredskap klass II

Motordrivet fordon som huvudsakligen är byggt som ett arbetsredskap eller för kortare förflyttningar av gods. Konstruerat för en hastighet av högst 30 km/h. Måste vara utrustad men en särskilt skylt för långsamtgående fordon (LGF-skylt). 

Motorredskap klass I

Motordrivet fordon som är konstruerat för en högsta hastighet överstigande 30 km/h. Motorredskapet får dock framföras i högst 50 km/h. 

Moped

Moped klass I

Motorfordon med en hastighet på högst 45 km/h. Mopeden kan ha mellan två och fyra hjul och en slagvolym av högst 50 cc. 

Moped klass II

Motorfordon med en hastighet av högst 25 km/h. Mopeden kan ha mellan två och fyra hjul och en motoreffekt på högst 1 kW.  

Traktor

Traktor a

Motordrivet fordon med en hastighet av högst 40 km/h. Är ett motordrivet fordon med minst två hjulaxlar som inrättats för att dra andra fordon eller arbetsredskap och ska vara utrustad med kopplingsanordning. Ska vara utrustad med en särskild skylt för långsamtgående fordon (LGF-skylt).

Traktor b

Motordrivet fordon med en hastighet som överstiger 40 km/h. Fordonet ska vara utrustat med minst två hjulaxlar som inrättats för att dra andra fordon eller arbetsredskap och ska vara utrustad med kopplingsanordning. 

A-traktor

A-traktor är ett motordrivet fordon som består av en ombyggd bil. A-traktorns konstruktiva hastighet är högst 30 km/h. Fordonet ska vara utrustat med en så kallad LGF-skylt baktill. Alla A-traktorer ska besiktas. När en bil byggs om till A-traktor ska den genomgå en registreringsbesiktning. A-traktor och traktor a är inte samma sak. En A-traktor är en bil ombyggd till traktor medan en traktor a är en långsamtgående traktor. Däremot klassas A-traktorn som en traktor a, eftersom hastigheten är tekniskt begränsad till en lägre hastighet än 40 km/h.

 

Motorcykel

En motorcykel kan ha två, tre eller fyra hjul och delas in i kategorierna lätt och tung motorcykel.

Motorfordon på två hjul eller tre symmetriskt placerade hjul vars nettoeffekt, konstruktiva hastighet eller motorstorlek överstiger villkoren för moped. Det kan även vara ett motorfordon på fyra hjul och med en massa (utan last) som är högst 400 kg eller 550 kg om fordonet är inrättat för godsbefordran, och vars maximala motoreffekt inte överstiger 15 kW, dock inte moped. Vid beräkningen av en motorcykels massa ska i fråga om ett eldrivet fordon batterierna inte räknas in.

Tvåhjulig motorcykel

Motorfordon med två hjul som har större motor, högre effekt eller är konstruerad för en högre hastighet än vad som gäller för en moped.

Trehjulig motorcykel

Motorfordon med tre symmetriskt placerade hjul, med en vikt i körklart skick av högst 1 000 kg och som har större motor, högre effekt eller är konstruerad för en högre hastighet än vad som gäller för en moped.

Fyrhjulig motorcykel

Motorfordon med fyra hjul, som får väga högst 450 kg utan last och som inte räknas som moped. Den maximala nettomotoreffekten får inte överstiga 15 kilowatt.

Lätt motorcykel

1. En motorcykel på två eller fyra hjul

a) som drivs av förbränningsmotor med en slagvolym om högst 125 kubikcentimeter, en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram,

b) med annan motor än förbränningsmotor som har en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram.

2. En motorcykel på tre hjul med en nettoeffekt av högst 15 kilowatt.

Tung motorcykel

1. En motorcykel på två eller fyra hjul vars motor har en slagvolym som överstiger 125 kubikcentimeter, en netto-effekt som överstiger 11 kilowatt eller ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som överstiger 0,1 kilowatt/kilogram.

2. En motorcykel på tre hjul med en nettoeffekt som överstiger 15 kilowatt.

Bil

Motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar eller med band som inte är att anse som en motorcykel eller en moped. Bilar delas in i personbilar, lastbilar och bussar. 

Personbil klass I

Bil som är försedd med högst åtta sittplatser utöver förarplatsen och är inrättad huvudsakligen för personbefordran.

Personbil klass II

Bil som är permanent försedd med ett karosseri som är inrättat som bostadsutrymme och utrustat med åtminstone a) fast monterade sittplatser, b) fast monterade sovplatser som kan utgöras av sittplatser som kan omvandlas till sovplatser, c) fast monterad utrustning för matlagning och lagring och d) bord.

Lastbil

Bil som är inrättad huvudsakligen för godsbefordran eller är en annan bil som inte är att anse som personbil eller buss.
Lastbilar delas in i lätta och tunga lastbilar.

Lätt lastbil

Lastbil med en totalvikt om högst 3,5 ton.

Tung lastbil

Lastbil med en totalvikt som överstiger 3,5 ton. 

Buss

Bil som är inrättad huvudsakligen för personbefordran och är försedd med fler än åtta sittplatser utöver förarplatsen. 

Släpfordon

Fordon som är inrättat för koppling till ett annat motordrivet fordon än en moped klass II, och är avsett för person- eller godsbefordran eller för att bära en anordning för att driva dessa fordon. Släpfordon delas in i släpvagnar, släpslädar, och terrängsläp samt i lätta- och tunga släpfordon.