Det är inte helt lätt att veta hur de olika hybridsystemen fungerar och vad som skiljer dem åt. Hybrid eller mildhybrid – vilka är egentligen deras för- och nackdelar?

Hybrid kan köras på både el och bränsle

En hybridbil har olika energikällor. Vanligtvis en elmotor och en förbränningsmotor, som kan jobba oberoende av varandra. De kan även komplettera varandra när körförhållandena kräver det, exempelvis vid acceleration och motorvägskörning. En hybridbil är ett förnuftigt alternativ om man vill sänka sina bränslekostnader och samtidigt vara miljösmart.

En laddhybrid kan laddas via bilens ladduttag och köras cirka 3–5 mil på bara el. En vanlig hybrid använder endast överskottsenergi från in bromsningar och vid frirullning för att ladda hybridbatteriet. Elen används sedan för att driva bilen och avlasta förbränningsmotorn. En icke laddbar hybrid kan endast köra kortare sträckor på ren el.

Bra för kortare sträckor

Valet av bil ska, som alltid, bygga på dina körvanor och hur bilen används till vardags. Kör du ofta långa sträckor i höga hastigheter är en hybridbil inte nödvändigtvis det mest effektiva alternativet. Det är framför allt vid lägre hastigheter som hybridsystemet kommer till sin fulla rätt: vid landsvägskörning med skiftande hastighet, i stadsmiljö med mycket stopp och i bilköer. Hybridbilar är generellt sett något dyrare i inköp, men premieras av bonus malus och ger vanligtvis lägre ägandekostnader.

Mildhybriden laddas av bilens rörelseenergi

Mildhybriden kan liknas vid en ”light”-version av en hybridbil. Den största skillnaden är att mildhybriden inte kan framföras på enbart el, utan här har bilen utrustats med ett kompletterande elsystem på 48 volt som ger mildhybridbilen en del av hybridbilens fördelar. Rörelseenergi från inbromsningar laddar mildhybridbatteriet, elen används sedan av en liten elmotor som stöttar förbränningsmotorn vid acceleration. 

Nyttan är att systemet till viss del avlastar förbränningsmotorn: elmotorn driver flera av bilens elektriska funktioner som traditionellt drivs av generatorn, som i sin tur drivs av förbränningsmotorn.

I nedförsbackar eller vid frirullning stängs förbränningsmotorn av hos vissa mildhybridmodeller, och den lilla elmotorn ser till att hålla alla funktioner i gång. Systemet gör även att start-/stopp-funktionen reagerar snabbare och mer intuitivt då elmotorn även fungerar som startmotor.

Mildhybrid – Ett 48-voltsystem avlastar förbränningsmotorn för att sänka förbrukningen

Billigare i inköp

En mildhybrid kan inte laddas externt utan endast via bilens rörelseenergi, och kan lagra betydligt mindre mängd elektricitet än en hybrid. Därför är förbrukningssänkningen oftast marginell till skillnad från en hybrid som vanligtvis sänker förbrukningen markant. Mildhybrider är billigare vid inköp än hybrider, men premieras inte lika kraftigt av bonus malus.