Steg 1 av 5: Bil

Här räknar du ut din bilkostnad

Lägg till information om bilen

Värdeminskning över tid. Textalternativ finns i efterföljande tabell.
År Låg värdeminskning Normal värdeminskning Hög värdeminskning

Hjälp

Förbrukning blandad körning

Exempelvis 0,7 liter, eller 1,4 kWh.

Skatt

Ange kostnaden för bilens årliga fordonsskatt.

Malusskatt

Kryssa i rutan om bilen har malusskatt de första tre åren.

Sök uppgift om bränsleförbrukning och fordonsskatt i vägtrafikregistret.

Ålder och antal år som du tänker behålla bilen

Att köpa en ny bil och ha den i bara några år ger en hög värdeminskning. En mer eller mindre begagnad bil innebär ofta en lägre kostnad.

Inköpspris

Verktyget är anpassat för nya bilar såväl som begagnade. Är bilen berättigad till bonus anger du summan som blir kvar efter bonus.

Värdeminskning

Olika bilmodeller har olika stor värdeminskning. Är du osäker, välj normal. Värdeminskningens storlek påverkas även av bilens pris och ålder. 

Det grå fältet i diagrammet visar den period som beräkningen avser.