Efter bilvärldens största avgasbluff utlovade VW snabba och fullständiga åtgärder. Efter snart ett år har biljätten åtgärdat endast 0.2 procent av alla de fordon som berörs av skandalen i Sverige, enligt färska uppgifter från Transportstyrelsen. - Oacceptabelt långsamt och lamt! konstaterar Motormännens VD, Fredrik Daveby och ställer tuffare krav på svenska myndigheter. Samtidigt välkomnar han ett uttalande från EU:s industrikommissionär, som vill att VW öppnar plånboken även för dem som drabbats i Europa, inte bara i USA.

Den återkallelse av fordon som sker i Europa har i Sverige bara blivit en serviceåtgärd, som dessutom är frivillig. På så sätt sparar VW pengar och kan dessutom tjäna en extra peng på själva servicen.

- Det är obegripligt att Transportstyrelsen tillåter detta. Istället ska myndigheten kräva att VW gör en korrekt återkallelse, som i resten av Europa. Varför ges inte svenska bilister samma möjlighet att snabbt få bilen åtgärdad?

Motormännens Riksförbund är kritiska till att Transportstyrelsen är alldeles för passiv och att ingen myndighet fullt ut tar ansvar för att tillvarata de svenska konsumenternas och samhällets intressen. Därför välkomnar Motormännen ett utspel från EU:s industrikommissionär Elzbieta Bienkowska där hon, enligt nyhetsbyrån Reuters, ska ha sagt att VW frivilligt bör betala ut en kompensation till europeiska bilägare som är jämförbar med den som de kommer att betala till kunder i USA.

- Om VW ska räkna med att återvinna konsumenternas förtroende krävs att de behandlar konsumenterna rätt och rättvist, säger Fredrik Daveby.

Bakgrund

Av de ungefär elva miljoner fordon i världen som berörs, finns 8,5 miljoner i Europa. I Europa planerar VW att åtgärda felaktiga fordon, men kunderna får ingen ekonomisk kompensation, till skillnad från i USA där VW den kommande veckan förväntas betala runt 85 miljarder kronor i en uppgörelse med amerikanska myndigheter. VW ska köpa tillbaka nära en halv miljon bilar och i genomsnitt ersätta varje drabbad kund med cirka 5 000 dollar, enligt uppgifter från Reuters.