Den nya bilmodellen från Volvo går redan nu att beställa och finns snart för leverans. Men hur mycket koldioxid den släpper ut får kunderna inte veta. – EU ställer krav på vilka uppgifter rörande bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp som en biltillverkare ska ha med i sin marknadsföring, säger Malin Johansson, förbundsjurist på Motormännens Riksförbund.

Motormännens kontroller visar att data för utsläpp saknas både i rörlig och tryckt reklam, samt i de digitala kanaler som Volvo använder sig av.

Vår fråga till Volvo är: varför saknas information om utsläpps- och bränsleförbrukning, som enligt gällande överenskommelser ska ges till konsument, i er marknadsföring och i offerterna?

– Vi är medvetna om de rekommendationer som finns kring att redovisa bränsle- och utsläppssiffror. Vi har i den tryckta annonsering vi gjort för Volvo XC40 redovisat dessa siffror, som fortfarande är preliminära. En kund har också alltid kunnat på begäran få siffrorna. Dock har vi inte publicerat uppgifterna på vår sajt volvocars.se, utan velat vänta tills officiella data är klara. Vi kommer nu att publicera dessa preliminära siffror för XC40, samt att de officiella förväntas vara klara inom kort. Detta gör vi för att följa de råd och riktlinjer som Konsumentverket har. Bilarna kommer att gå i serieproduktion från vecka 17, svarar Annika Bjerstaf, presschef på Volvo Cars.

Branschen genomgår en del förändringar. Den efter dieselskandalen så hårt kritiserade körcykeln NEDC ersätts av WLTP, vilken även inkluderar viss verklig körning. Det ska ge mer rättvisa utsläppsiffror, även om branschen tillåts en flerårig övergångsperiod.

Har rekommendationerna till bilföretagen ändrats på grund av de nya utsläppsreglerna?

– Nej, det är reglerat i Konsumentverkets författningssamling, KOVFS 2010:3 ”Allmänna råd om information om nya personbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp” som i sin tur bygger på EU-direktiv, säger Anders Norén, teknisk chef på BilSweden.

Får en bilmodell säljas även om sån här information saknas?

– Den ska anges för bilar som marknadsförs, svarar Anders Norén.

– Vi kan konstatera att Volvo inte har följt de regelverk som finns, vilket är beklagligt. Som kund ska du inte behöva fråga om bilens utsläpp. Uppgifterna ska finnas tillgängliga, säger Malin Johansson.