Det visar den hastighetsundersökning som Motormännens vägombud genomförde de första veckorna i september. Totalt gjordes 3 181 observationer i 19 kommuner runt om i landet. Resultatet är långt ifrån godkänt. Hela 1 528 fordon körde för fort. Det motsvarar 48 procent av det totala antalet observationer som vägombuden gjorde.

– Det är ett mycket dåligt resultat. Det är allvarligt att så många av de tunga fordonen kör för fort på våra vägar. Konsekvenserna vid en trafikolycka är alltid värre när en lastbil eller buss är inblandad. Det är dags att bussbolag och åkeriägare ser över sina rutiner och utbildar sina chaufförer, säger Jon Stenbeck, informationschef på Motormännen.

Bryter man ner resultatet på bussar och lastbilar framkommer att det framför allt är lastbilarna som står för fortkörningarna. Drygt var fjärde buss (27 procent) körde för fort. 93 bussar av de 342 som kontrollerades överskred gällande hastighetsbegränsning.

– Även om det är färre bussar än lastbilar som kör för fort är det inte ett acceptabelt resultat. Det som förvånar mig mest är det är så stora lokala avvikelser på hur förarna av tunga fordon kör, säger Jon Stenbeck.

När resultatet delas upp per kommun så finns de flesta fartsyndarna i Örnsköldsvik där hela 84 procent av lastbilarna och bussarna kör för fort. De knep den inte fullt så hedrande förstaplatsen precis före Sala med 83 procent. På bronsplats i värstingligan återfinns Västerås med 77 procent.

I Västervik finns det minst antal fortkörare bland den tunga trafiken. Med sina 15 procent fortkörare är de klart bäst i landet. Eller kanske minst dåliga. På en delad andraplats återfinns Helsingborg och Umeå med 26 procent och på en delad tredjeplats finns Sundsvall och Göteborg med 27 procent fortkörare bland lastbilarna och bussarna.

– Vi kommer fortsätta att hastighetsgranska den tunga trafiken och redovisa det längre fram, eftersom vi är missnöjda med detta resultat, avslutar Jon Stenbeck.

Motormännens Lokalklubbar är en del av Motormännens Riksförbund och engagerar sig i trafiksäkerhetsfrågor, för att driva opinion för säkrare vägar och förare på lokal och regional nivå.

 

 

För mer information:

Mikael Höög, pressansvarig, mikael.hoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99

Jon Stenbeck, informationschef, jon.stenbeck@motormannen.se
08-690 38 70, 070-716 09 30