”Reservation för felskrivning” är en alltför vanlig syn i annonser för den som letar efter en begagnad bil. Motormännen har granskat internets största marknadsplatser och funnit att bilhandlare reserverat sig i mer än tre av tio fall.

– Bilhandlare kan inte friskriva sig från ansvar för felskrivningar. Bilens annons blir alltid en del av avtalet och därför går det inte att reservera sig för felaktiga uppgifter, säger Malin Johansson, förbundsjurist på Motormännens Riksförbund.

För konsumenter handlar det inte bara om att bilen i värsta fall inte överensstämmer med det som har utlovats. Att bilhandlare använder sig av en reservation, kan även tyda på att de inte är intresserade av att ta ansvar om det i efterhand visar sig att bilen saknar till exempel blåtandsuppkoppling, bränsledriven parkeringsvärmare eller annat som säljaren har lovat att den ska ha.

Om utrustningen inte överensstämmer med vad som anges i avtalet ska bilhandlaren i första hand erbjuda sig att rätta till felet eller erbjuda omleverans. I det fall du inte kommer överens med bilhandlaren bör du som konsument anmäla företaget till Allmänna Reklamationsnämnden.

– Dagens bilar är tekniskt avancerade. Visst kan det vara mycket att hålla ordning på men konsumenter ska kunna känna sig trygga i att företag inte kan friskriva sig från det som har utlovats i annonsen, säger Malin Johansson.

Motormännen har granskat bilhandlarnas annonser på de stora marknadsplatserna. På Blocket och Bytbil innehåller mer än var tredje annons försök att friskriva sig från ansvar. Motorbranschens egen plattform Wayke är något bättre men i var femte annons menar handlaren att de inte kan stå för innehållet.

Motormännens granskning

Aktör

Bilannonser, handlare

Antal med reservation

Andel, procent

Blocket

84 720

29 256

34,5

Bytbil.com

73 123

25 770

35

Wayke

43 465

8 660

20