Minst två tredjedelar av alla polisrapporterade trafikolyckor är viltolyckor. De kostar årligen det svenska samhället mer än tre miljarder kronor. Det visar ny statistik som Motormännens tidning Motor har tagit fram.

– Viltolyckorna är ett av våra största trafiksäkerhetsproblem. Det är cirka 100 personer om året som dör eller skadas svårt i trafiken på grund av viltolyckor. Vi vill att ansvariga politiker och myndigheter gör en konkret plan för att få ner viltolyckorna i trafiken, säger Mikael Högskoog, pressansvarig på Motormännen.

Under 2009 rapporterades 44 366 viltolyckor till polisen. Motsvarande siffra 2012 var 46 928 viltolyckor, vilket är en ökning med nästan 7 procent. Mörkertalet vad det gäller viltolyckor är dessutom stort. De vanligaste viltolyckorna är kollision med rådjur (34 866 olyckor), älg (5 963 olyckor) och vildsvin (4 198 olyckor). Vildsvinsolyckorna ökar mest vilket beror på den kraftiga ökningen av antalet vildsvin. 2009 rapporterades 3 085 vildsvinsolyckor in till polisen. 2012 hade antalet ökat med 36 procent till 4 198 vildsvinsolyckor.

– Vanligast är viltolyckorna i södra Sverige som Västergötland, Värmland och Småland. Minst olyckor sker i Norrlands inland. Detta beror på att trafiken inte är lika intensiv där. Mycket vilt i kombination med intensiv trafik och ostängslade vägar ökar riskerna för viltolyckor. Vill vi få ner antalet olyckor och då måste det sättas upp fler viltstängsel längs våra mest trafikerade vägar, säger Mikael Högskoog.

I höstas kontrollerade Motormännens lokala klubb i Skaraborg standarden på ”viltsäkerheten” i deras region och resultatet var allt annat än upplyftande. Viltstängsel saknas helt på flera olycksdrabbade vägavsnitt. Flera stängsel var skadade och dåligt underhållna, på vissa sträckor saknades det dessutom grindar.

– Vi vet att det är dyrt att sätta upp stängsel längs våra vägar, men det finns inget alternativ om vi ska få ner olyckstalen. Dessutom är det redan idag stora kostnader på grund av viltolyckor, summor skulle som skulle kunna reduceras om det fanns mer viltstängsel längs våra mest trafikerade vägar, avslutar Mikael Högskoog.                  

Se även bifogad artikel från kommande nummer av tidningen Motor.

 


 

För mer information:

Mikael Högskoog, pressansvarig, mikael.hogskoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99