Betydligt fler svåra olyckor inträffar på sommarvägar än på hala och snöiga vintervägar. De våldsammaste olyckorna inträffar på 90-vägar, där krafterna som uppstår vid en krock är 90 procent högre på sommaren än på vintern. Vid singel och mötesolyckor är krafterna 56-75 procent högre på sommaren än på vintern. Det visar en analys av över 400 bilolyckor, som presenteras i tidningen Motor.

– Till viss del kan den stora skillnaden i bilens krockkraft mellan vinter- och sommarolyckor förklaras med att fler kör fortare på sommaren, men det är bara halva sanningen. En av de viktigaste förklaringarna är att många vägar har för låg säkerhetsstandard. Utan snön som naturlig krockdämpare håller vägarna inte godkänd säkerhetsstandard och olyckorna blir svårare, säger Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Det är krafterna som uppstår i krockögonblicket – inte hastigheten – som avgör hur allvarlig trafikolyckan blir.

– Hur stor krockkraften blir beror på hur snabbt uppbromsningen sker. Ett tvärt stopp mot ett träd eller en stor sten ger högre krafter och svårare skador än om krocken sker mot ett deformerbart räcke. Vägens utformning har därför avgörande betydelse för hur våldsam och svår olyckan blir, säger Niklas Stavegård.

De svåraste olyckorna drabbar framför allt än. Under sommaren ökar andelen svårt skadade män med 50 procent jämfört med vintermånaderna. För kvinnor minskar antalet svåra olyckor med 16 procent under sommarmånaderna.

– Trafiksäkerhet handlar i stor utsträckning om att använda bälte, hålla hastigheten och köra nyktert. Här är kvinnorna betydligt bättre än männen. Om fler skulle ha den attityden skulle antalet svåra olyckor minska radikalt, avslutar Niklas Stavegård.

För mer information:

Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig, niklas.stavegard@motormannen.se,

08-690 38 33, 070-355 59 39

Mikael Höög, pressansvarig, mikael.hoog@motormannen.se,

08-690 38 51, 070-343 55 99