Många underhållsarbeten utförs på de svenska vägarna under sommaren. Här nedan listar vi de vägarbeten som påverkar trafiken mest under semestertiden.

– Kör försiktigt och följ hastighetsbegränsningarna när du passerar vägarbeten. Tänk på att inte utsätta vägarbetarna för risker. Påbörja resan i god tid eftersom köer vid vägarbeten kan bidra till att restiden blir längre än vanligt, säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle, Riksförbundet M Sverige. Se till att ta med vatten och något att äta i bilen, det är bra att ha om man fastnar i bilköer i värmen.

För en säker resa är det bäst att välja mötesseparerade vägar där det är möjligt, att hålla avstånd och hastighetsbegränsningar. För att semesterresan ska bli så trevlig och säker som möjligt, är det bra att vara utvilad och att turas om att köra. Glöm inte att ta regelbundna raster. En trött förare kan vara lika farlig som en onykter förare. M Sveriges vägombud har rankat de bästa rastplatserna i Sverige. Listan hittar du här https://msverige.se/sa-tycker-vi/i-debatten/nyheter/m-sverige-utser-basta-rastplatserna/

Vägarbeten i sommar

NORRA SVERIGE

E45 Stormyrheden–Moskosel [Norrbotten]

Åtgärd: Beläggningsarbeten

Väg 395 Vittangi–Anttis [Norrbotten]

Åtgärder: Förstärkning, beläggning, broarbeten

Väg 97 Notviken–Sävast [Norrbotten]

Åtgärder: Mötesfri väg Södra Sunderbyn–Sävast. Beläggning Notviken–Södra Sunderbyn.

Väg 364 Flurkmark–Botsmark [Västerbotten]

Åtgärd: Beläggningsarbeten.

Väg 363 Västerslätt–Tavelsjö/Sand [Västerbotten]

Åtgärd: Beläggningsarbeten.

E4 Nydala–Sävar–Lillåbron–Gumboda [Västerbotten]

Åtgärd: Beläggningsarbeten och ombyggnation.

MELLERSTA SVERIGE

E4 Torsboda (Timrå)–Fröland (Härnösand) [Västernorrland]

Åtgärd: Beläggning.

E14 Pilgrimstad–Brunflo [Jämtland]

Åtgärd: Beläggning.

E14 Gävle–Hudiksvall [Gävleborg]

Åtgärd: Beläggning. Hela sträckan

E14 Enånger–Hudiksvall. Beläggning på delar av sträckan Gävle–Enånger.

Väg 83 Skansen–Kilsveden [Gävleborg]

Åtgärd: Beläggning.

Väg 70 Hedemora–Säter [Dalarna]

Åtgärd: Beläggning.

E45 Strömsundsbron [Jämtland]

Åtgärd: Byte hängkablar.

STOCKHOLM

E18 Trafikplats Arninge och 500 meter i varje riktning. [Stockholms län]

Åtgärd: Nya busshållplatser vid E18 och en gångbro över motorvägen som binder samman Roslagsbanan med buss och andra resesätt.

E18 Stocksund–Arninge [Stockholms län]

Åtgärd: Kollektivkörfälten breddas och förbättras på E18, sträckan Stocksund–Arninge.

ITS-system (intelligent transportsystem) med nya portaler byggs också längs sträckan. Systemet

varnar för köbildning eller långsam trafik och finns redan på flera av Stockholms infartsleder.

Väg 222 Trafikplats Skuru–Trafikplats Björknäs [Stockholms län]

Åtgärd: Ny bro över Skurusundet på väg 222. När den är klar, hösten 2022, byggs den

befintliga Skurubron om till lokalväg och gång- och cykelväg.

Väg 261 Ekerövägen [Stockholms län]

Åtgärd: Nytt kollektivkörfält Nockeby–Tappström i riktning mot Ekerö.

Väg 265 Häggvikstunneln, Norrortsleden [Stockholms län]

Åtgärd: Stora underhållsåtgärder. Nya brofogar och gjutningsarbeten.

ÖSTRA SVERIGE

E4 Trafikplats Björklinge–trafikplats Fullerö (trafikplats 188–190) [Uppsala län]

Åtgärd: Beläggningsarbete.

Väg 35 Björkåkla–Sandtorpet (Linköping–Åtvidaberg) [Östergötlands län]

Åtgärd: Ombyggnation till mötesfri landsväg.

Väg 56 Kvicksund–Västjädra (Eskilstuna–Västerås) [Västmanlands län]

Åtgärd: Ombyggnation till mötesfri landsväg.

E4 Sille–Trafikplats Påljungshage, Nyköping [Södermanlands län]

Åtgärd: Beläggningsarbete. Ny asfalt på vänster körfält i södergående riktning.

E20 Kjula–Hallmyra [Södermanlands län]

Åtgärd: Beläggningsarbete.Ny asfalt på höger körfält i båda riktningarna samt på ramperna vid

trafikplats Lunda och trafikplats Biskopskvarn.

VÄSTRA SVERIGE

E45, E6, E20 Götatunneln, Älvsborgsbron, Centralenområdet m.fl. [Västra Götalands län]

Åtgärd: Flertalet stora arbeten.

E6, väg 40 östergående Kallebäcksmotet [Västra Götalands län]

Åtgärd: Stopp för sprängningar varje vardag ca 11.20–11.40.

E6 Himle–Varberg [Halland]

Åtgärd: Brounderhåll.

E6 Håby–Gläborg [Västra Götalands län]

Åtgärd: Beläggningsarbete.

E20 Göteborg–Götene [Västra Götalands län]

Åtgärd: Kapacitetshöjande åtgärder.

SÖDRA SVERIGE

E4 Ljungby–Toftanäs [Kronoberg]

Åtgärd: Bygga ut till motorväg.

E4 Genom Jönköping [Jönköping]

Åtgärd: Nytt körfält.

E6 Båstad–Ängelholm [Skåne]

Åtgärd: Ny ekodukt och andra faunaåtgärder längs E6.

Väg 25 Boasjön–Annerstad [Kronoberg]

Åtgärd: Bredda vägen, mötesseparera och nya viltstängsel.

Väg 13 Förbi Assmåsa [Skåne]

Åtgärd: Bygga om vägen för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Väg 23 Huseby–Marklanda [Kronoberg]

Åtgärd: Bredda vägen, mötesseparera och nya viltstängsel.