Krocktest av bilbarnstolar visar på behovet av utökade krocktester och även kvinnliga krocktestdockor.

Tidningen Råd och Rön publicerade den 22 oktober 2019 ett uppmärksammat krocktest av bilbarnstolar som visar hur en testdocka flyger ur ett av babyskydden.

– Det är helt enkelt fullständigt oacceptabelt att ett babyskydd inte fungerar på det sätt man som bilist och förälder förväntar sig, därför måste krocktester utformas efter verkliga förhållanden i trafiken, säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle, Riksförbundet M Sverige.

Krocktester med krockdockor har funnits sedan 1950-talet och de har en stor del i förklaringen till att dödligheten i trafiken har minskat sedan 1970-talet. I decennier har det alltså gjorts krocktester för att förbättra säkerheten i bilar. Och testet som publicerats i Råd och Rön kommer utan tvekan att spela en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av krocksäkerhet i trafiken.

Det är därför väldigt problematiskt att det fortfarande inte finns krockdockor som motsvarar en genomsnittlig kvinna. Detta är ett problem eftersom en genomsnittlig kvinna är ungefär en decimeter kortare än en man, vilket gör att de delar på ryggstödet som ska dämpa en krock riskerar att hamna på fel ställe. Kvinnors nackmuskulatur skiljer sig från männens, detta får bland annat konsekvensen att kvinnor dubbelt så ofta drabbas av whiplashskador efter bilolyckor.

Riksförbundet M Sverige har länge krävt att kvinnliga krocktestdockor ska ingå i de tester som Euro NCAP gör.

– Eftersom det finns fysiska skillnader mellan en genomsnittlig man och en genomsnittlig kvinna är det obegripligt att inte krocksäkerheten för bägge ingår i testerna. Detta är inte bara en fråga om jämlikhet och rättvisa, det är helt enkelt en fråga om anständighet. Att detta fortfarande är ett problem 2019 är fullständigt obegripligt.

Riksförbundet M Sverige har länge arbetat för krav på kvinnliga krockdockor och frågade i våras regeringen om vad som hänt i frågan. Svaret blev då: ” Regeringen har tagit upp frågan om behovet av kvinnliga krockdockor och vikten av att krockdockor representerar olika delar av befolkningen inom FN:s ekonomiska kommitté för Europa (UNECE), dels vid den årliga sessionen för inlandstransporter och dels i berörd arbetsgrupp. […] Det är Transportstyrelsen som representerar Sverige i arbetsgruppen och för att kunna driva frågan vidare har Transportstyrelsen inlett ett projekt med VTI och SAFER. Syftet med utvecklingsprojektet är att via en inventering/förstudie kartlägga eventuella brister i hur väl dagens krockdockor representerar befolkningen som helhet, inklusive kvinnor. Underlaget från projektet som Transportstyrelsen genomför med SAFER avses användas för att driva på utvecklingen mot bättre krocksäkerhet och eventuella relevanta regeländringar inom UNECE.”

– Detta är helt enkelt inte tillräckligt. Alla bara pratar om frågan men ingenting händer. Det är dags för regeringen att agera på riktigt nu, avslutar Heléne Lilja.