Efter bilvärldens genom tiderna största avgasbluff förra året har inte mycket hänt i Sverige. VW uppger att företaget åtgärdat mellan sju och nio procent av bilarna, en siffra som ifrågasätts av Motormännen.

- Endast drygt tre procent av bilarna har åtgärdats enligt Transportstyrelsen. Det är besvärande att VW försöker måla upp en felaktig bild över hur många bilar som har åtgärdats, säger Fredrik Daveby, VD för Motormännens Riksförbund.

 Att Transportstyrelsen nöjer sig med att VW åtgärdar bilarna i samband med service är inte godtagbart, enligt Motormännen, som istället kräver en återkallelse. Svenska bilister ska ges samma möjlighet som andra att snabbt få bilen åtgärdad, enligt Sveriges största konsumentorganisation för bilister.

 - Volkswagen Sverige har inte hanterat den skandal som uppstått på ett bra sätt, och Transportstyrelsen har som kontrollorgan en skyldighet att ställa krav på importören. Vi kan aldrig acceptera att ett företag på det här sättet tillåts åka snålskjuts på grund av en myndighets slapphänthet, säger Fredrik Daveby.

 I debatten har det varit tydligt att varken konsument eller miljö ska vållas skada. En skandal som fått hela EU att reagera och påskynda införandet av nya testförfaranden har av Transportstyrelsen lämnats i princip utan åtgärd. Motormännen kräver mer än kvartalsvisa avstämningar och att Transportstyrelsen tydligt ska redovisa vilka konsekvenser uteblivna åtgärder kommer att få.

Motormännens VD Fredrik Daveby skriver idag om detta i SvD Näringsliv.

För mer information kontakta Motormännens tekniska expert,
Carl-Erik Stjernvall
070- 532 68 38
08-690 38 41
carl-erik.stjernvall@motormannen.se