Trots att antalet elbilar och laddhybrider fortfarande är lågt har utbyggnaden av nödvändig infrastruktur redan hamnat på efterkälken. Tusentals nya publika laddstolpar krävs för att täcka dagens behov visar M Sveriges granskning av statistik från branschorganisationen PowerCircle. Mest akut är bristen i Stockholm och Uppsala län.

Med över 90 000 laddbara bilar är antalet publika laddstolpar på en alldeles för låg nivå, under 8 000 stycken. Sverige har den tredje högsta andelen laddbara bilar av nybilsförsäljningen i EU.

– Laddstolparna måste bli betydligt fler, annars blir det väldigt svårt att övertyga bilister att välja utsläppsfria bilar, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på M Sverige.

Även om elbilar är dyrare att köpa än vanliga bilar, förväntas antalet öka de närmaste åren. För att inte halka efter i antalet publika laddstolpar krävs en konkret handlingsplan omgående.

Det måste vara enkelt, lättillgängligt och attraktivt att ladda sin bil, oavsett var i Sverige man bor. Den som kör en laddhybrid ska inte heller tvingas köra på bensin eftersom laddmöjlighet saknas. Klimatnyttan med bonus-pengarna som staten satsar på laddbara bilar uteblir. Ladda hemma-stödet är till nytta men bara för den som äger sin egen fastighet. Att ladda sin bil hemma eller på arbetsplatsen är bäst, den plats där bilen oftast står parkerad. Men många bilister är hänvisade till att ladda vid allmänna platser alternativt tampas med den svåra byråkrati som kan krävas för en laddmöjlighet i föreningsgaraget eller på samfällighetsytor.

– För att öka antalet laddstolpar måste mer pengar gå till satsningar som bidrar till att nå målen om sänkta utsläpp, som laddstolpar till exempel, säger Carl-Erik Stjernvall.

En granskning av statistik över laddstolpar och laddbara bilar från branschorganisationen PowerCircle visar att problemen är stora i vissa län.

Stockholm och Uppsala län har bara hälften av det antal stolpar som skulle behövas. För att möta behoven från de elbilar som rullar idag skulle flera tusen nya stolpar behöva byggas.

– Stockholm har verkligen misslyckats Trots stadens uttalade höga ambitioner ser vi inga verkliga insatser för att lösa situationen. Det är ett svek mot Stockholms bilister, menar Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle.

Antalet laddbara bilar per publik laddstolpe mäts i det så kallade CPEV-talet, som enligt rekommendationer från EU bör ligga på 0,1, alltså max tio bilar per publik laddstolpe. CPEV står för Charging Points per Electric Vehicle. M Sverige har jämfört andelen laddbara bilar med det totala antalet personbilar länsvis, och räknat ut hur de olika länen klarar målet om ett CPEV-tal på minst 0,1.

 

 

 

Län

Personbilar totalt *

Laddbara bilar

% laddbara av total

Publika laddstolpar

CPEV **

 

Uppsala län          

164 118

2600

1,58%

119

0,05

 

Stockholms län      

931 771

43471

4,67%

2106

0,05

 

Örebro län          

150 192

1461

0,97%

124

0,08

 

Skåne län            

645 028

11576

1,79%

1173

0,10

 

Norrbottens län      

141 917

882

0,62%

94

0,11

 

Jönköpings län      

189 559

2190

1,16%

248

0,11

 

Västerbottens län    

136 121

1213

0,89%

139

0,11

 

Västra Götalands län

787 697

12323

1,56%

1491

0,12

 

Hallands län        

175 912

2553

1,45%

316

0,12

 

Västmanlands län    

136 286

1543

1,13%

201

0,13

 

Kronobergs län      

103 520

1125

1,09%

147

0,13

 

Östergötlands län    

219 958

2751

1,25%

386

0,14

 

Södermanlands län    

146 306

1720

1,18%

253

0,15

 

Västernorrlands län

133 952

1010

0,75%

198

0,20

 

Gävleborgs län      

152 579

1263

0,83%

249

0,20

 

Dalarnas län        

166 632

1322

0,79%

266

0,20

 

Värmlands län        

155 764

1170

0,75%

248

0,21

 

Blekinge län        

85 523

727

0,85%

164

0,23

 

Kalmar län          

134 329

1013

0,75%

239

0,24

 

Gotlands län        

36 042

390

1,08%

148

0,38

 

Jämtlands län        

73 781

689

0,93%

450

0,65

 
             

Totalt

4866987

92992

1,91%

8759

0,09

 

* Trafa; Personbilar i trafik vid slutet av år 2018

** CPEV = antalet laddbara bilar per publik laddstolpe. Målsättningen enligt EU är 10 fordon per stolpe, vilket innebär ett CPEV-tal på 0,1 eller högre.

Källa: Powercircle (elbilsstatistik.se; laddinfra.se), Trafa