Idag presenterade EU-kommissionen klimatplanen för hur länderna ska genomföra de beslutade utsläppsminskningarna.

– Sverige har hög svansföring och höga ambitioner när det gäller klimatmålen. Nu krävs det rejäla åtgärder i omställningen med nödvändiga investeringar för framtiden. Sverige måste ta ansvar för att skapa förutsättningar för att hela landet ska kunna ställa om, säger Caroline Drabe, vd för Riksförbundet M Sverige.

Bilen står fortfarande för en betydande majoritet av alla transporter i landet och fordonsflottan ökar varje år. Kollektivtrafiken är dåligt utbyggd i stora delar av landet, även direkt utanför de större tätorterna. Det finns alltså inga skäl för att privatbilismen skulle minska. Den är inte bara viktig för individen utan också för landets tillväxt.

– Redan i april 2018 framförde M Sverige, inför riksdagens trafikutskott, förslaget om att förbjuda försäljning av nya fossilbilar från 2030. De utsläppsgränser som föreslås av EU-kommissionen kommer troligen att innebära ett försäljningsstopp från 2035. Det är rätt väg att gå. Biltillverkarna tvingas nu bidra till att fler fossilfria fordon utvecklas och produceras.

Som det ser ut idag framstå elbilen som lösningen på problemen med bilens miljöpåverkan, men här är Sverige långt efter i utvecklingen.

– M Sverige har gång på gång påpekat bristen av laddmöjligheter i samband med de granskningar vi har gjort som visar att laddinfrastrukturen är dåligt utbyggd. Det gäller i synnerhet i glesbygd men är också ett stort problem för boende i flerbostadshus i städerna.

I klimatplanen poängterar EU-kommissionen hur viktig utbyggnad av laddinfrastruktur är och kräver av medlemsländerna att laddningsstationer installeras var 60:e kilometer på motorvägar.