Söndagen den 18:e september genomför Motormännen en rikskampanj där förarens beteende står i fokus. På 15 platser runt om i landet ska trafikanterna påminnas om att dåligt trafikvett ökar riskerna för olyckor. – Våra lokala funktionärer kommer att sätta upp skyltar vid vägar som är olycksdrabbade. Detta för att påminna om att föraren själv har ett stort eget ansvar att köra trafiksäkert, dessutom får trafikanterna information om att vägen de färdas på är olycksdrabbad, säger Maria Spetz, vd på Motormännen.

Bilarna blir säkrare precis som vägarna, ändå händer det många olyckor. 2011 har börjat mycket sämre än på flera år, och antalet dödade i trafiken har första halvåret 2011 ökat med 30 %. Sammanlagt har 147 personer dödats i trafiken enligt preliminära uppgifter, samma period förra året dödades 115 personer.

– Det bästa sättet att undvika olyckor är att köra nykter, utvilad, bältad och följa hastighetsgränserna. Låter föraren dessutom bli att fingra på mobiltelefoner, GPS:er och annan teknisk utrustning under körning så minskar riskerna än mer att hamna i olyckor, säger Maria Spetz.

Beteendet i trafiken är i hög grad styrt av hur stor upptäcktsrisken är. I Sverige är risken för upptäckt av trafikbrott minimal. I princip är det riskfritt att bryta mot trafikreglerna. Normalbilisten får fortkörningsböter en gång var trettionde år. Det är helt orimligt med tanke på hur många som kör oaktsamt på våra vägar.

– Trafikanter som kör vårdslöst måste ändra attityd om dödsolyckorna ska minska. Det måste också bli fler synliga poliser på våra vägar för att risken för upptäckt ska öka. Fler poliser på vägarna skulle också få fler att hålla sig till trafikreglerna och köra lugnare, avslutar Maria Spetz.

Lokala funktionärer rikskampanjen 18 september

Klubb/ort                                         Kontaktsuppgifter                                                     Telefon

Blekinge                                          Bernt-Eric Mattisson                                                  070-544 92 93

Eskilstuna/Strängnäs                   Lars Andersson                                                                                       073 386 54 16

Jönköping                                       Leif Tellfjord                                                                 070-544 36 48

Kalmar/Öland                                 Lennart Ström                                                             070-741 18 50

Katrineholm/Flen/Vingåker          Eija Lauronen                                                             070-580 19 46

Luleå                                                Agneta Ekelund                                                                                       070-692 67 34

Skaraborg                                       Ulla-Britt Hagström                                                    070-555 39 43

Sydvästra Skåne                            Lars-Olof Olsson                                                        070-668 54 10

Söderåkra                                       Göran Palmgren                                                         070-537 94 27

Umeå                                               Kjell Jonsson                                                              070-557 01 07

Västervik                                          Bengt-Erik Nilsson                                                     070-541 89 16

Växjö                                                Sten-Erik Håkansson                                                070-226 77 25

Östergötland                                  Jan Leander                                                                070-326 85 38

Östersund                                       Stig-Björn Sundell                                                      070-632 03 96

Västra Götaland                                                          Bertil Fröjd                                                                   070-824 11 15