Nu skjuts de planerade hastighetssänkningarna upp. Trafikverket har tidigare aviserat att delar av europa- och andra stora vägar skulle få sänkt hastighet till 80 km/h från dagens 90 eller 100 km/h eftersom vägarna är olycksdrabbade. Nu backar Trafikverket.

M Sverige har vid flera tillfällen krävt att dessa vägar mittsepareras istället för att hastigheten sänks. – Mittseparerade vägar är den enskilt bästa åtgärden för att öka trafiksäkerheten och rädda fler liv. Hastighetssänkningar har inte samma effekt, eftersom vi vet att efterlevnaden är dålig. Dessutom ökar res- och transporttiderna framför allt på landsbygden, säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle, Riksförbundet M Sverige.

Nu tillstår Trafikverket att resultatet av de uteblivna hastighetssänkningarna, kan bli mittseparering.

– Det är på tiden att Trafikverket nu pratar om att åtgärda problemen på våra vägar, istället för att bara prata sänkta hastigheter. Vi kan lägga till några fler tips till Trafikverket: åtgärda dåligt underhållna vägar, feldoserade kurvor och inte minst obevakade järnvägsövergångar, säger Heléne Lilja.