Med en aldrig sinande vilja att varna och hjälpa Sveriges trafikanter för faror och olyckor i trafiken är Sveriges Radios Trafikredaktion unikt. Trafikanterna som har på radion när de kör får bra upplysningar i realtid om situationen på vägarna på ett tydligt, lugnt och trovärdighet sätt. Information som kan minska riskerna att hamna i en trafikolycka. Trafikradion hjälper dessutom trafikanterna med relevant information om hinder, köer och andra faror på våra vägar. Nyttiga upplysningar som kan spara människors tid.

För trettonde året i rad delar Motormännen ut utmärkelsen ”Årets Hjulklapp”. Mottagaren ska framgångsrikt ha arbetat med någon av våra hjärtefrågor, trafiksäkerhet, mobilitet, bilekonomi eller miljö. Något som vi anser Sveriges Radios Trafikredaktion lever upp till med råge.

– Jätteroligt. Det är fantastiskt kul att vårt arbete uppmärksammas och att vi får ett kvitto på att vi jobbar i allmänhetens tjänst, säger Jan Peterson, chef Sveriges Radios Trafikredaktionen.

Motiveringen lyder till ”Årets Hjulklapp” 2012:
”Med en bemanning dygnet runt, alla dagar under året, arbetar drygt 20 trafikreportrar med att hjälpa landets trafikanter. De rapporterar om olyckor, väglag och allehanda trafikproblem. De uppmanar oss trafikanter att se upp för vilt, de ger oss förslag på alternativa vägar och informerar om köer. Trafikredaktionen vid Sveriges Radio bidrar på ett närvarande och aktivt sätt till att öka framkomligheten och minska olyckorna på landets vägar. Därför vill Motormännen tilldela Sveriges Radios Trafikredaktion utmärkelsen ”Årets Hjulklapp 2012.”

Tidigare mottagare av ”Årets Hjulklapp”
2011 Reflexvästen, som ökar trafiksäkerheten och gör de oskyddade fotgängarna synliga
2010 Vägarbetarna, trafikens hjältar
2009 Linda Skugge, tydlig röst och opinionsbildare för vardagsbilismen
2008 Beatrice Ask, statsråd för översyn av lag gällande beslagtagande av bilar
2007 Volvo Personvagnar för trötthetsvarnare
2006 Saab Automobile för alkolås
2005 Gröna Bilister
2004 Trafikpolisen i Örebro län
2003 ”Trafikmagasinet”, Sveriges Television
2002 Lärarteam i Kristianstad som utvecklat skolans trafikundervisning
2001 Trafiksäkerhetsforskaren Thomas Thurbell
2000 Whiplashforskaren Maria Krafft

Från vänster på bilden syns Sanna Martin, Björn Tannberg, Maria Spetz, Jan Peterson, Åke Brulin och Carin Berggren.

För mer information:
Mikael Höög, pressansvarig,  mikael.hoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99

Jan Peterson, chef Trafikredaktionen Sveriges Radio jan.peterson@sverigesradio.se
08-784 50 53