Konsumentombudsmannen har lämnat in en stämningsansökan mot företaget Svensk Fordonsgaranti AB. KO anser att marknadsföringen i det erbjudande som företaget skickar ut är vilseledande. Företaget skriver bland annat att det kan vara riskfyllt för bilägaren att avstå från att anta erbjudandet om en förlängd garanti, vilket KO alltså inte håller med om. Motormännen har under ett par års tid uppmanat konsumenter att anmäla marknadsföringen till Konsumentverket.

– Det är verkligen ett positivt besked och ett kvitto på att landets bilister har agerat helt rätt när de ifrågasatt garantierbjudandet. Nu hoppas vi att företagets marknadsföring stoppas en gång för alla. Vi vill slippa se fortsatta utskick med oriktiga påståenden som vilseleder konsumenter genom att framkalla oroskänslor, säger Malin Johansson, förbundsjurist på Motormännens Riksförbund.

Riskerna med extra garantier, som ofta är en komponentstyrd försäkring, är att villkoren är snåriga och att bilägaren i värsta fall står helt utan skydd. Villkoren i en befintlig maskinskadeförsäkring kan nämligen utesluta denna om skadan täcks av annan part.

– Vi anser att tjänsten som erbjuds är tämligen innehållslös eftersom vi har svårt att se mervärdet för konsumenten. Att hänvisa till att bilägarens fabriksgaranti har upphört eller snart kommer upphöra och att konsumenten därmed riskerar att stå utan skydd är vilseledande. Vi har fått väldigt många samtal från våra medlemmar om de här breven och rådet är alltid detsamma: betala inte, säger Malin Johansson.