Vad har Kattilakoski i Norrbottens län gemensamt med Morokulien i Värmlands län och Anilla i Skåne län? Alla är de rastplatser men de har dessutom, tillsammans med 18 andra vägoaser, hamnat på listan över Sveriges bästa rastplatser.

Sträcka på benen, ta en tupplur, fika, kasta skräp, rasta hunden, gå på toa. Rastplatserna är vägtrafikanternas andningshål. Men de spelar även en allt viktigare roll för trafiksäkerheten. Förare som nickar till eller rent av somnar vid ratten är en större trafikolycksrisk än man tidigare trott. Uppåt 40 procent av olyckorna kan vara relaterade till olika grader av sömnighet hos bilförarna.

Enligt Motormännen, som utser Sveriges bästa rastplatser, behövs många attraktiva och inbjudande rastplatser för att förebygga sömndöden på våra vägar.

- När vi inspekterar landets rastplatser är det inte i första hand skönhetsvärden som är utslagsgivande utan det som ger pluspoäng i protokollet är tillgänglighetsplanering, utrustning, funktionalitet och skötsel. Rastplatserna måste ha en sådan standard att de verkligen lockar till stopp under långa resor, säger Elisabet Franzén centralt ansvarig för Motormännens regionalt arbetande vägombud som inspekterar cirka 300 rastplatser varje år.

Utmärkelsen ”Bäst Rastplats” delas ut länsvis, men bedömningarna har skett efter samma nationella inspektionsmanual. Det som Motormännens vägombud haft extrakoll på är bland annat parkeringsseparering mellan lätt och tung trafik, uppställning för husvagn och husbil, sophantering, promenadstråk, lekattiraljer, bord och bänkar, belysning, toaletter och städning.

Under veckan kommer Motormännens vägombud att sätta upp röda miniskyltar med texten ”Bästa Rastplats” på följande 21 rastplatser landet runt:

Norrbottens län: Kattilakoski

Västerbottens län: Vojmån

Jämtlands län: Krokomsporten

Västernorrlands län: Mosjön

Gävleborgs län: Näsbysjön

Dalarnas län: Leksand

Uppsala län: Tre Ängar

Södermanlands län: Sille Krog

Örebro län: Sickelsta

Västmanlands län: Evelund

Västra Götaland: Femstenaberg

Hallands län: Snapparp

Kronobergs län: Fräjen

Värmlands län: Morokulien

Östergötlands län: Albacken

Jönköpings län: Hörle

Kalmar län: Bröms

Blekinge län: Senoren

Stockholms län: Stora Wäsby

Gotlands län: Käldhagen

Skåne län: Anilla

Listan bygger på drygt 300 inspektioner genomförda under våren, sommaren och hösten 2010.
Fram till den 7 oktober pågår 2011-års inspektioner som sedan redovisas 2012.

Mer information:
Elisabet Franzén, Projektledare Motormännen 08-690 38 98, 0706-61 38 98
Elisabet kan även hjälpa till med en lokal/regional kontakt bland Motormännens vägombud.
Susanne Lekengård, Informationschef Motormännen 08-690 38 70, 070-344 99 04