Under de senaste decennierna har mer än tre fjärdedelar av den svenska trafikpolisen avvecklats och mycket talar för att nedmonteringen kommer att fortsätta. I mitten av 1980-talet fanns det cirka 1 800 trafikpoliser runt om i Sverige. 1992 hade antalet sjunkit till 1 250 och drygt tio år senare, 2004, var antalet 650 stycken. I somras var antalet nere i 374, med resultat att stora områden i Sverige idag i princip saknar trafikpolis. Motormännen som verkar för en bättre trafiksäkerhet är djupt oroade över att antalet trafikpoliser har minskat så drastiskt.

– En nedmontering av trafikpolisen betyder att specialistkunskaper försvinner från kåren. Exempelvis är risken stor att kunnande om hur den tunga trafiken kontrolleras och med mindre resurser så blir det ofta sådana uppgifter som läggs åt sidan och det är mycket olyckligt för trafiksäkerheten, säger Fredrik Daveby, vd på Motormännen.

Med färre trafikpoliser blir inte lika många uppgifter utförda. Polisen har de senaste åren kraftigt prioriterat ner arbetet mot rattonykterhet, åtminstone när det gäller antalet nykterhetskontroller. 2008 genomfördes 2 707 302 så kallade blås. 2014 hade antalet minskat med 733 390 till 1 973 912 stycken. Nedgången beror inte på att polisen har blivit skickligare på att hitta rattfylleristerna, utan snare på resursbristen. 2008 var träffandelen 6,96 per 1 000 blås och 2014 var träffandelen 6,98, vilket är en liten skillnad.

– Det är viktigt att det finns riktiga trafikpoliser som vet hur man bekämpar trafikbrott som exempelvis rattfylla och det gör man bäst med synlig polisövervakningen och den måste öka. Det är stor upptäcktsrisk som gör att färre kör alkoholpåverkade, men övervakningen ska vara oförutsägbar, svår att undvika och spridd över vägnätet. Då blir den effektiv, men det kräver mer resurser och fler trafikpoliser, säger Fredrik Daveby.

Trafiksäkerheten i Sverige går framåt och färre än någonsin tidigare dör i trafiken. Den svenska bilparken förnyas ständigt och blir säkrare hela tiden. Samma sak är det med vårt vägnät som byggs om där det behövs och många vägar blir mittseparerade, även om det skulle behöva göras mer och snabbare. Det blir fler trafikkameror och de bidrar till att hastigheten sänks, men det ersätter inte riktiga trafikpoliser.

– Synliga poliser är viktiga i trafiken. Människor skärper till sig när de ser en polis och kör lugnare. Vi ser att efterlevnaden av trafikreglerna är dålig på våra vägar och att många fler kör aggressivare idag än tidigare. Att då fortsätta minska antalet trafikpoliser på våra vägar tycker vi är fel. Vi behöver snarare fler synliga trafikpoliser för det vet vi har en lugnande effekt på trafikanterna, avslutar Fredrik Daveby.

Minskningen av antalet trafikpoliser per region mellan 2010 och 2015

Polisregion Bergslagen – 45 %
Polisregion Mitt – 18 %
Polisregion Nord – 32 %
Polisregion Stockholm – 21  %
Polisregion Syd – 22 %
Polisregion Väst – 18 %
Polisregion Öst – 27 %
Samtliga regioner – 25 %

Källa: Polisen

För mer information:

Mikael Högskoog, pressansvarig, mikael.hogskoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99

Fredrik Daveby, vd, fredrik.daveby@motormannen.se
070-271 00 52