Konsumentverket har skickat ut en remiss om revidering av allmänna råd om information om nya personbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. – I vårt remissvar påpekar vi att det finns en risk i att riktlinjerna för information om nya bilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp, implementeras som ”allmänna råd” och inte genom lagstiftning. Utan lagstiftning kan det bli svårt att få fram vägledande praxis på området, säger Heléne Lilja, kommunikationschef på Motormännens Riksförbund.

Idag deklareras bilens bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp enligt bilens typgodkännande. Avvikelsen mellan testdata och verklig körning har ökat med mer än 40 procent de senaste 15 åren enligt det fenomen som kommit att kallas Cycle Beating, det vill säga biltillverkarnas förmåga att prestera enligt körcykeln.

– Konsumentverket måste tydligt markera näringsidkarens ansvar för sin marknadsföring.

När bilen har en högre förbrukning än vad som har angetts i marknadsföringen, kan konsumenten drabbas av tiotusentals kronor i oförutsedda utgifter. Det innebär att bilen är felaktig eftersom marknadsföring enligt praxis är att anse som en del av köpeavtalet. Men när konsumenten vänder sig till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, får denne ofta avslag med motiveringen att bilen uppfyller de värden som anges i typgodkännandet.

Konsumenten har därmed inte någon möjlighet att få rätt trots att bilen inte uppfyller vad som har utlovats, något som är möjligt när det gäller i princip alla andra produkter och tjänster.

– Idag är konsumenten rättslös, Konsumentverket har nu chansen att ställa saker och ting tillrätta och besluta om en hårdare och tydligare reglering på området, säger Heléne Lilja.