Använd pengarna från supermiljöbilspremien till att skrota ut gamla bilar med höga koldioxidutsläpp och låg säkerhet. Det kräver Motormännen efter att bilbranschen och miljörörelsen samstämmigt dömt ut supermiljöbilspremien som ett fiasko i Motormännens medlemstidning Motor.

– Endast 25 supermiljöbilar har sålts hittills i år. Det skulle vara mer effektivt att använda de 200 miljoner kronorna som regeringen avsatt för supermiljöbilspremien till att skrota ut gamla miljöfarliga bilar. En skrotningspremie på 30 000 kronor skulle räcka till att skrota ut alla bilar av årsmodell 1982-1995. Det skulle nästan halvera utsläppsnivåerna från biltrafiken, säger Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Närmare hälften av de svenska bilarna är tio år eller äldre. Med införandet av en skrotningspremie går det att skrota ut 325 000 bilar som saknar katalysator och släpper ut högre halter av kolmonoxid, koldioxid och kolväten än bilar med katalysator.

– Om man skrotar ut bilar äldre än 1995 års modell går det att minska utsläppen med 40 %. Vi kan gå från en utsläppsnivå på i genomsnitt 222 till 134 gram koldioxid per kilometer. Det är en stor vinst för miljön, säger Niklas Stavegård.

En utökad skrotningspremie som omfattar alla bilar äldre än 2004 års modell skulle minska antalet dödade och skadade med över 700 personer.

– Antisladd infördes i stor skala runt 2003/2004, därför skulle en utskrotning av bilar som saknar den här typen av säkerhetsutrusning har stor effekt på olyckorna. Antalet svårt skadade skulle kunna minskas med över 600 personer och antalet dödade med 100 personer per år, avslutar Niklas Stavegård.

Läs även senaste numret av Motormännens medlemstidning Motor där miljöfiaskot redovisas.

För mer information:

Mikael Höög, pressansvarig, mikael.hoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99

Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig, niklas.stavegard@motormannen.se
08-690 38 33, 070- 355 59 39