– Trafikverkets studie bekräftar Motormännens ståndpunkt att dubbdäck är säkrare än odubbade vinterdäck på vinterväglag. Vi kräver därför att möjligheten till lokala dubbdäcksförbud omedelbart upphävs för att öka trafiksäkerheten, säger Niklas Stavegård trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Trafikverket redovisar idag en ny studie att risken för dödsolycka på vinterväglag minskar med 42 % om bilen har dubbdäck, jämfört med om bilen har odubbade vinterdäck. När resultatet redovisades gick Trafikverket ut med rekommendationen att bilister utan antisladdsystem inte bör använda odubbade vinterdäck.


– Det är för slappt. Vi rekommenderar alla som vill köra så säkert som möjligt att använda både antisladdsystem och dubbdäck när det är vinterväglag. Dubbdäcken reducerar bromssträckorna avsevärt när det är vinterväglag och det sparar flera olyckor och sannolikt många liv, säger Niklas Stavegård.


Trafikverkets studie visar att om bästa trafiksäkerhet ska nås behövs dubbdäck på vintern då vägunderlaget ofta varierar. Dubbdäcken är bra för alla trafikanter då de ruggar upp isiga vägar. 


– Trots att de nya dubbfria vinterdäcken blivit bättre är fortfarande bilister med dubbfria vinterdäck kraftigt överrepresenterade i olycksstatistiken. Med fler bilister som väljer dubbfria vinterdäck ser vi en stor risk för att olyckorna kommer att öka, avslutar Niklas Stavegård.

För mer information: 
Mikael Höög, pressansvarig, mikael.hoog@motormannen.se, 08-690 38 51, 070-343 55 99
Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig, niklas.stavegard@motormannen.se08-690 38 33, 070-355 59 39