Under flera år har M Sverige granskat och kritiserat olika företeelser kring elbilar och laddning. Vi har jämfört laddboxar för hemmabruk, testat elbilar, kritiserat brister i det publika laddnätet och visat på problemen för dem som parkerar i samfälligheter, för att ge några exempel.

Igår 25 januari lovade klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, i samband med en granskning av laddstolpar och bidrag utförd av Sveriges Radio P4s lokalstationer, att det med ett förnyat fokus ska satsas så att det ska bli möjligt att köra elbil i hela landet.

– Det här är verkligen ett välkommet besked men det betyder också att man behöver fatta många snabba beslut, elbilarna ökar stort men det är illa ställt med laddningen på en del håll. Det krävs kvicka och rejäla åtgärder, säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle, Riksförbundet M Sverige.

M Sverige lyfter därför ett antal områden och strategiska inriktningar för att åstadkomma en snabb utbyggnad av laddstolpar och fortsatt försäljningsökning av laddbara bilar.

  • Ställ krav på kommuner. På en del håll är antalet publika laddstolparna på en kritisk låg nivå. Våra granskningar har under flera år visat på omfattande brister. Särskilt illa ställt är det i områden där många bor i flerfamiljshus. I några länder i Europa finns en lagstadgad ”right to charge” eller ”right to plug”, alltså en sorts rättighet att ladda. Ska Sverige gå före i omställningen behöver vi troligen anamma ett liknande förhållningssätt till medborgarens rätt att kunna välja en bil med lägre eller helt utan utsläpp.
  • Begär att Lantmäteriet skyndsamt skapar ett undantag för uppförande av laddboxar i samfälligheter. Idag hindras dessa av gammalmodiga och byråkratiska ansläggningsbeslut, som medför orimligt höga förättningsavgifter att ändra, långt innan någon laddbox kan installeras. Skapa ett system så att vem som helst i en samfällighet kan sätta upp en laddbox. Låt samfälligheten själv bestämma regelverk för betalning av el mm.
  • Se till att statliga bolag bygger laddstolpar på ”vita punkter”, alltså oftast snabbladdning på resan, där uppförandet eller driften idag inte är tillräckligt attraktiv att sköta ur marknadssynpunkt. Skapa modeller där marknaden kan ta över nätverken i takt med att de laddbara bilarna och därmed nyttjandegraden ökar till en nivå då laddstolparna blir mer konkurrenskraftiga.
  • Skruva inte ner på tempot i bonus-malus. Ha kvar en bra bonus för laddhybrider i flera år till, inte en utfasning enligt de senaste utspelen. Förutom att de med sin hybridteknik kan vara billigare och enklare att välja framför en elbil, är fördelen att de trots sina förhållandevis små batterier klarar den mesta vardagskörningen på el. Med mindre batterier går det åt mindre resurser at bygga bilen. Ett ökat antal laddhybrider bidrar till att vägtrafikens utsläpp sjunker. Bilköpare såväl som bilbranschen behöver långsiktiga spelregler.
  • Skapa regelmässigt utrymme för kommuner att göra elbilen fördelaktig för fler – även som begagnad. Det kan man till exempel göra genom att tillåta kommuner att ta ut en lägre parkeringsavgift för fordon med låga utsläpp.

– Som konsumentorganisation finns vi självklart tillgängliga för en dialog om hur vi kan lösa problemen med till exempel laddstolpar. Omställningen får inte stanna av på grund av en underlåtenhet att fatta de nödvändiga och kritiska besluten, säger Heléne Lilja.