Skatteavdrag för bilreparationer saknas i Finansdepartementets promemoria: Ytterligare stimulanser på hyber-området: En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar.

Förslaget från Finansdepartementet innehåller bland annat skatteavdrag för privatpersoner för reparationsarbeten. Promemorian hänvisar till EU:s avfallshierarki där minimering av mängden avfall och återanvändning prioriteras framför återvinning, energiutvinning och deponering. Att reparera tar mindre råvaror och energi i anspråk och ger lägre utsläpp än produktion av nya varor.

Riksförbundet M Sverige och MRF står undrande inför det faktum att fordonsverkstäder och bilen, kanske vår viktigaste hushållsmaskin, helt lämnas utanför förslaget. En sektor som i över ett sekel har haft hållbarhet och återvinning som ledstjärna. Ett väl servat och reparerat fordon har en lång livscykel, bidrar till ökad trafiksäkerhet samt är bättre ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vi ser gärna att verkstadsbranschen inkluderas i detta förslag, helst med ett intervall för de belopp som privatpersonerna kan söka skattereduktion för.

Caroline Drabe, vd, Riksförbundet M Sverige

Tommy Letzén, vd, MRF