30 liv om året skulle räddas i trafiken om Sveriges farligaste vägstycken byggdes om. Det är 200 mil 90 väg som är mycket olycksdrabbad och saknar mittseparering som har denna stora förbättringspotential. Byggdes dessa vägar om till 2 + 1 vägar skulle dödstalen minska radikalt, och antalet svåra olyckor skulle minska med cirka 150 stycken varje år. Det visar en granskning som Motormännens tidning Motor har gjort med hjälp av Trafikverkets experter.

– Det bästa sättet att göra hårt trafikerade, farliga och olycksdrabbade vägar säkrare är att göra dem mötesfria. Antingen kan det ske genom att de rustas upp till motorvägsstandard eller att de byggs om till 2+1-vägar med mötesseparering, säger Maria Spetz, vd på Motormännen.

Sedan 1997 har ungefär 20 mil per år av de mest trafikerade och olycksdrabbade vägarna i Sverige gjorts säkra genom mötesseparering och så kallade 2+1-lösningar. Att mötesseparera de mest trafikerade vägarna leder inte bara till väsentligt färre allvarliga trafikolyckor – utan även till miljardbesparingar. Ombyggnaden skulle betala sig på mindre än tio år, visar beräkningar som Motor har gjort. När en högtrafikerad väg görs mötesfri beräknas dödligheten minska med cirka 80 procent, vilket för de aktuella vägavsnitten skulle innebära ungefär 30 liv per år. Ytterligare 20 liv per år går att rädda om det görs ännu större ekonomiska satsningar.

– Det är anmärkningsvärt att så många av våra mest trafikerade vägar idag fortfarande saknar mittseparering när vi vet att det räddar liv. Det är en enkel och relativt billig åtgärd som snabbt borde kunna genomföras, säger Maria Spetz.

Enligt Aseks (Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder inom transportområdet) beräkningsmodell är kostnaden för ett dödsfall i trafiken 31,3 miljoner kronor, medan kostnaden för en svårt skadad person beräknas till 5,7 miljoner kronor. Det innebär att det varje år på de 200 milen 90-väg som i dag inte är mötesseparerad, och som trafikeras av 4 000 eller fler fordon per dygn, inträffar ”onödiga” trafikolyckor till ett värde av cirka 1,8 miljarder kronor.

– Vi tycker att mer pengar måste satsas på att farliga och hårt trafikerade vägar byggs om snabbare så att de blir säkrare. Vi tycker också att regeringen måste tillsätta mer nya pengar för att få det här gjort inom rimlig tid, avslutar Maria Spetz.

Se även bifogad artikel från tidningen Motor som kommer ut imorgon fredag.

För mer information:

Mikael Höög, pressansvarig, mikael.hoog@motormannen.se ,
08-690 38 51, 070-343 55 99

Maria Spetz, vd, maria.spetz@motormannen.se ,
08-690 38 53, 070-694 83 15