Omställning till vintertid innebär att kvällarna blir mörkare och att det blir mer mörkerkörning. Detta kräver mer av bilisterna då riskerna i trafiken ökar. Det är svårare att hålla koncentrationen då många blir tröttare på grund av mörkret. Samtidigt som det är svårare att upptäcka andra trafikanter, gående och vilda djur. Motormännen ger tips på hur du kör säkert i mörkret.

– Kraven på föraren ökar när dagsljuset blir sämre. Det blir svårare att upptäcka gående och cyklister, vilket också visar sig i olycksstatistiken. Förarna måste vara mer uppmärksamma på de oskyddade trafikanterna och tänka på att anpassa sin körning, säger Niklas Stavegård trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

 

Nästan hälften av alla dödsolyckor som sker med fotgängare inträffar under perioden november till och med januari. December är den särklass värsta månaden då flest fotgängare dödas, men redan nu ökar mörkerolyckor, och då främst med gående.

 

– Många gående har mörk klädsel och använder inte reflexer, vilket gör att de är mycket svåra att upptäcka för bilisterna, och är troligen en av huvudorsakerna till att så många olyckor sker under den här perioden, säger Niklas Stavegård.

 

Vid landsvägskörning är det bländning från mötande bilar som skapar stora problem. Risken att blicken dras mot ljuset finns hela tiden. Det försvårar vår möjlighet att upptäcka exempelvis en gående längst vägkanten. Faror som vi inte kan se lurar också i terrängen vid sidan om vägen.

 

– För att upptäcka gående och cyklister bör helljus användas så mycket som möjligt. Titta långt fram på vägen för att upptäcka faror tidigt. I tättortstrafik är det viktigt att tänka på att många gående utan reflexer ändå tror att de syns, ta det därför extra försiktigt där, avslutar Niklas Stavegård.

Motormännens tips så undviker du riskerna för trafikolyckor i mörkret

  • Var utvilad, då behåller du koncentrationen längre
  • Ta fler pauser, du blir tröttare än vanligt vid mörkerkörning
  • Tänka på att det är svårt att bedöma avstånd i mörker, öka därför säkerhetsavståndet
  • Var förberedd på att det finns vilda djur vid vägkanten, ser du ett djur finns det antagligen fler
  • Kör på helljus så länge som möjligt för bästa sikt
  • Anpassa hastigheten efter den sikt som råder
  • Ha med reflexväst i bilen om du måste stanna och lämna bilen på en mörk väg
  • Ha med en ficklampa och kontrollera att batterierna fungerar
  • Fyll på spolarvätska och kontrollera vindrutetorkarna
  • Kontrollera att alla lampor fungerar

För mer information:

Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig, niklas.stavegard@motormannen.se,

08-690 38 33, 070-355 59 39

Mikael Höög, pressansvarig, mikael.hoog@motormannen.se,

08-690 38 51, 070-343 55 99

 

Pressbilder finns att ladda ned på Motormännens hemsida under press/bildbank http://www.motormannen.se/mm1/site/08_Press/bildbank/