Motormännen kan, tillsammans med *FIA, avslöja vilka data nya fordon har möjlighet att samla in, lagra och dela. Exempel på information som går att spåra är destinationerna i din gps, var du parkerat och kontaktuppgifterna i din mobiltelefon. Motormännen varnar nu för att den nya tekniken riskerar den personliga integriteten, den rättvisa konkurrensen och det fria valet av service, reservdelar och bärgningstjänster.

– Vi är kritiska till att de uppgifter om bilägarna som samlas in helt ägs och kontrolleras av fordonstillverkarna och att det saknas insyn om vilka uppgifter det handlar om. Vi anser att det är bilägaren som ska ha äganderätten till sina uppgifter och att dessa inte får användas utan informerat samtycke, säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig Motormännen.

Motormännens tyska motsvarighet ADAC har gjort en undersökning på två fordon, en vanlig bil och en elbil. Undersökningen visade på en stor mängd information som samlas in för att skapa tydliga förarprofiler. Förarprofilerna används för att skapa individanpassade tjänsteerbjudanden som bilproducenterna styr, men kan även resultera i dyra underhållskostnader, dataintrång eller oönskade kommersiella erbjudanden.

– Vi ser positivt på utvecklingen mot en mer uppkopplad fordonsflotta, men kunskapen om vilka uppgifter som samlas in är mycket låg bland bilisterna. Det är viktigt att lagstiftningen gällande dataskydd följer med i utvecklingen och att vi inte kompromissar med den personliga integriteten, säger Erik Kjellin. 

Undersökningen visar att de uppgifter som samlas in säger mycket om resvanor och körsätt. Bland annat samlade de undersökta bilarna in data som visade de 100 senaste platserna bilen hade varit parkerat, de senaste destinationerna som var inskrivna i gps:en, vilka kontaktuppgifter som fanns i telefonen samt var och hur ofta elbilen hade laddats. Även uppgifter som beskrev tillståndet på bilen hade samlats in, vilket kan användas för förebyggande underhåll eller för att kontrollera om bilen är i behov av service.

– När fordonstillverkarna har full kontroll över informationen om bilens tillstånd, och uppgifterna inte görs tillgängliga för andra aktörer på servicemarknaden, får detta direkta effekter på den fria konkurrensen och bilägarens möjlighet att välja den utförare med det mest förmånliga erbjudandet. Den fria konkurrensen måste värnas, säger Erik Kjellin.  

Motormännen, tillsammans med bilistorganisationer över hela Europa, startar nu kampanjen #MyCarMyData www.mycarmydata.se för att öka allmänhetens medvetenhet om fordonsdata, visa på behovet av en tydlig lagstiftning och för att kräva en rättvis och öppen marknad för eftermarknadstjänster för uppkopplade fordon. Kampanjen kräver:  

Dataskydd
Lagstiftningen måste se till att bilägare ges äganderätten till det data som samlas in och att bilägaren ger sitt informerade samtycke till hur det används. 

Fritt val
Konsumenten ska ha möjlighet att fritt välja önskad tjänsteleverantör på en öppen marknad. För att bilisterna ska erbjudas de mest konkurrenskraftiga erbjudanden krävs en fri konkurrens, då måste data om ett fordons tillstånd göras tillgängligt för flera tjänsteleverantörer. 

Rättvis konkurrens
Fordonsdata ska ägas av bilägaren och vara öppet och tillgängligt för flera tjänsteleverantörer. Detta är innovationsdrivande och öppnar för att utveckla nya, säkra produkter och funktioner.

 

 

 

Läs mer om det tekniska testet som visar vilka uppgifter som kan spåras i en modern bil (Gå in på rubriken tekniskt test)
www.mycarmydata.se

 

Motormännens tyska systerorganisation ADAC har genomfört undersökningen på uppdrag av FIA Region I.

Kontakt på FIA Region I för frågor om det tekniska testet
Andrea Campbell
Communications Manager, FIA Region I
acampbell@fia.com +32 2 282 0813

*FIA Region I, med säte i Bryssel, är en paraplyorganisation för 111 bilist- och touringklubbar och deras 38 miljoner medlemmar över hela Europa, Mellanöstern och Afrika. FIA:s främsta mål är att främja en rörlighet som är säker, prisvärd, hållbar och effektiv. Med dessa mål i åtanke, fokuseras FIA Region I arbete på trafiksäkerhet, konsumentskydd, miljöskydd och främjande av hållbar bilism. www.fiaregion1.com