Sedan 2014 gäller en ny lag som ska reglera fordonsrelaterade skulder. Det kan innebära en risk för att den som köper en begagnad bil även får med skulder som tidigare ägare dragit på sig.

Lagen kom till på grund av fenomenet med så kallade bilmålvakter – människor som står som ägare till tusentals bilar. De totala skulderna kopplade till dessa bilar växte okontrollerat och att få bukt med detta problem var syftet med lagändringen.

– Det är viktigt att kontrollera om bilen har skulder innan köp, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk rådgivare på Motormännens Riksförbund.

För detta krävs kontakt med Transportstyrelsen. I vägtrafikregistret framkommer nämligen bara uppgift ifall bilen är belånad i den mening att den kan vara ett kreditköp, men det är inte samma sak som att kolla om den har några fordonsrelaterade skulder.

  • Be säljaren logga in med e-legitimation på Transportstyrelsens hemsida. Där går det att se ifall det finns skulder på bilen. Du kan även själv kontakta Transportstyrelsens talsvarstjänst på 0771-14 15 16, ange registreringsnumret på bilen så läser en röst upp fordonsdata samt eventuella skulder.
  • Skulden kan ha gått vidare till Kronofogden. För att säkerställa att indrivningsärende inte redan har påbörjats behöver du kontrollera även med dem.

Motormännens uppfattning är att en näringsidkare som säljer en bil till en konsument ska ha ansvar för att den försålda bilen inte är belastad med någon skuld som kan inverka på konsumentens äganderätt eller betalningsförpliktelser.

Läs mer här