Nu inleds sportlovsresorna och det innebär fler bilar på våra vägar, speciellt på vägarna till och från fjällen och därmed ökar risken för olyckor. I stort sett har hela Sverige nu vinterväglag, men vägarna skiljer sig mycket åt. I södra Sverige så saltas det mycket mer än vad det görs på våra fjällvägar i mellersta och norra Sverige något som vi vill uppmärksamma bilisterna på. – Tyvärr är många av bilisterna på väg till fjällen inte förberedda på att de mindre vägarna där inte är saltade. Det gäller därför att vara mer uppmärksam och anpassa hastigheten till väglaget, säger Berndt Sehlstedt projektledare på Motormännen.

Sportlovet är en utdragen period över fyra veckor, och under den här perioden så reser hundra tusentals svenskar på våra vägar. Många av resorna går till de svenska fjällen och där blir trafiken tidvis intensiv, och under vissa perioder så är köerna mycket långa.

– En av de största riskerna för att hamna i trafikolyckor är att man har planerat att resan ska gå snabbare än vad den verkligen gör. Då kommer stressen och fler kör för fort och fler chansar och gör riskfyllda omkörningar. Var inte för optimistisk med tiden, det vikigaste är att du kommer fram helskinnad, säger Berndt Sehlstedt.

På sportlovsresorna är det mycket som ska packas i bilen. Det är kläder, utrustning, och väldigt ofta skidor. För att minimera riskerna för att skadas vid olyckor, så ska man packa rätt.

– En av de viktigaste sakerna att tänka på när man speciellt åker på längre resor är att man packar rätt.  En dåligt packad bil kan bli en livsfara vid en hastig inbromsning. Packa därför de tyngsta sakerna så långt ner och så långt fram i packutrymmet som möjligt. Då minimerar du risken för att lasten rör på sig, avslutar Berndt Sehlstedt.  

 

För mer information:

Berndt Sehlstedt, projektledare, berndt.sehlstedt@motormannen.se,

08-690 38 52, 070-749 82 39

Mikael Höög, pressansvarig, mikael.hoog@motormannen.se,

08-690 38 51, 070-343 55 99