Motormännens Riksförbund välkomnar dagens riksdagsbeslut om att lagstifta mot användandet av handhållen mobiltelefon vid bilkörning. Det kommer göra våra vägar säkrare och spara liv i trafiken.

Det är lika farligt att sms:a när man kör bil som att köra rattfull. Risken att råka ut för en olycka ökar med 23 gånger för den som kör bil och samtidigt skickar sms och varje år omkommer flera personer på de svenska vägarna till följd av detta. Sverige är idag det enda land inom EU som saknar någon form av förbud mot användning av handhållen mobiltelefon vid bilkörning.

– Dagens sms-lag innebär en stor seger för trafiksäkerheten. Riksdagens kloka beslut stödjs av en klar majoritet av det svenska folket och välkomnas av Sveriges trafikanter, säger Jon Stenbeck, informationschef Motormännen i en kommentar.

Studier från Kalifornien visar att dödstalen har halverats bland mobilrelaterade olyckor sedan en lag infördes 2008.

– En lag skickar ett tydligt signalvärde. Men för att förändra ett beteende ett krävs också informationskampanjer av det slag som regeringen tidigare föreslagit.

– Motormännen vill inte se några fler utredningar, vi vill inte se några fler skrivelser utan vi vill se en lag som införs snabbt. Det behöver inte vara krångligt. I den danska vägtrafiklagen räcker det med en enda mening: Fordonsförare får under färd ej lov att använda sig av handhållna mobiltelefoner. Med denna enkla mening har man i Danmark bötfällt nära 42 000 mobilpratande bilister 2011 och därmed förhindrat många olyckor, avslutar Jon Stenbeck.

Motormännen har under flera år arbetat för en lag mot sms och handhållen mobiltelefonanvändning vid bilkörning.

Läs mer på Motormännen.se

För mer information:

Jon Stenbeck, informationschef, jon.stenbeck@motormannen.se
08-690 38 70, 070-716 09 30

Mikael Högskoog, pressansvarig, mikael.hogskoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99