– Vi har utsett reflexvästen till Årets Hjulklapp, därför att den på ett så enkelt, men ändå påtagligt sätt gör skillnad i trafiken. Reflexväst är ett mycket effektivt sätt att varna trafikanter för att det finns gående på vägen. Med en reflexväst syns man redan på 125 meters avstånd och andra trafikanter hinner sakta ned. Utan reflexer syns man först på 20-30 meters håll. Reflexvästen kan därför vara skillnaden mellan att en bilist hinner väja eller att du blir påkörd, säger Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Risken att bli påkörd och dödad är tre gånger så hög i mörker som i dagsljus, men även i dagsljus gör reflexvästen att man syns bättre. Sedan 1997 är varningstriangel obligatoriskt i fordon för att kunna varna andra trafikanter för ett stillastående fordon. På samma sätt borde reflexväst vara obligatorisk för att varna för gående.
– Lika naturligt som det är att varna för ett stillastående fordon genom att ställa ut en varningstriangel, borde det vara att använda reflexväst för att varna för gående på vägen, säger Niklas Stavegård.

Redan idag har hälften av EU-länderna lagar som kräver att det finns reflexväst i bilen. Västen ska finnas lätt tillgänglig och sättas på om man måste gå ut på en trafikerad väg vid t ex ett däckbyte eller motorhaveri.
– Krav på reflexväst i alla fordon borde vara en självklarhet. Särskilt när det är svårt att hitta andra åtgärder som är så billiga och lätta att genomföra för att öka trafiksäkerheten, avslutar Niklas Stavegård.

Motivering
”Den är billig, enkel för alla att använda, ökar trafiksäkerheten radikalt och framför allt gör den oskyddade fotgängare synliga. I Sverige är det under långa tider helt mörkt på våra vägar och därför behövs denna produkt som varnar för fotgängare som rör sig i en miljö längs vägen där övriga trafikanter inte förväntar sig det. Motormännen vill att reflexvästen ska finnas i varje bil och användas då någon måste lämna bilen vid plötsliga oförutsedda stopp. Motormännen kommer också att verka för att reflexvästen blir obligatorisk att ha med sig i bilen precis som varningstriangeln är i dag. I dag har fler än hälften av EU-länderna krav på att reflexväst ska finnas i bilen, vilket har ökat säkerheten i trafikmiljön.”

Tidigare mottagare av ”Årets Hjulklapp”
2010 Vägarbetarna, trafikens hjältar
2009 Linda Skugge, tydlig röst och opinionsbildare för vardagsbilismen
2008 Beatrice Ask, statsråd för översyn av lag gällande beslagtagande av bilar
2007 Volvo Personvagnar för trötthetsvarnare
2006 Saab Automobile för alkolås
2005 Gröna Bilister
2004 Trafikpolisen i Örebro län
2003 ”Trafikmagasinet”, Sveriges Television
2002 Lärarteam i Kristianstad som utvecklat skolan trafikundervisning
2001 Trafiksäkerhetsforskaren Thomas Thurbell
2000 Whiplashforskaren Maria Krafft