Det pågår förändringar i upplägget för beräkningen av bilförmån. Regeringen har i samband med budgetpropositionen aviserat om förändringar för att kostnaden i större grad ska motsvara priset för att äga egen bil. Det här kan bidra till att innehavare av förmånsbilar vill se över sina kostnader.

– Många med tjänstebil vet att ändringar är på gång men det är svårt att sätta sig in i vad som kommer att gälla framöver. Förutsättningarna ändras för de allra flesta som skattar för en bil de har via sin arbetsgivare, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på Riksförbundet M Sverige.

Som exempel har förmånsvärdet för miljöbilar sedan 2003 varit nedsatt enligt olika tillfälliga regler som förlängts flera gånger. Den nuvarande nedsättningen på maximalt 10 000 kronor går ut 31 december 2020*. I ett pressmeddelande 18 september meddelade Finansdepartementet att den nuvarande nedsättningen inte kommer att förlängas. Det kan innebära att tiotusentals förmånsbilsinnehavare får betala mer i skatt från januari 2021. Den slopade nedsättningen påverkar alla bilar som omfattas av regelverket, även de som redan har registrerats och rullar i trafik.

– Kostnaden ökar när nedsättningen upphör även om bilen ska rulla flera år till och det blir dyrare för förare som ska skatta för förmånen.

Samtidigt finns det möjligheter att påverka kostnaden för sin förmånsbil, även om det kan innebära att ett hushåll kan behöva införskaffa en annan bil för de privata resorna.

Oavsett om en tjänstebil parkeras vid hemmet eller på arbetsplatsen kan den som kör bilen i tjänsten undvika förmånsbeskattning helt ifall andelen privat körning är av ringa omfattning, vilket innebär privata resor vid högst 10 tillfällen och högst 100 mil årligen.

– För att redovisa den privata körningen är det helt avgörande att föra körjournal. Idag finns det många digitala hjälpmedel som underlättar detta, säger Carl-Erik Stjernvall.

Den som använder tjänstebilen privat mer än tio gånger per år är alltid skattskyldig för den förmån som tillgången till bil innebär. Den kan löna sig att se över kostnaderna om de privata resorna är få, genom att äga egen bil eller vara medlem i en bilpool.

Tjänstebilar som även används privat omfattas av ett digert regelverk och det kan vara svårt att sätta sig in i alla frågor. Med anledning av coronapandemin och under perioden 1 april till 31 december 2020 tas till exempel ingen förmånsskatt ut för gratis eller subventionerad parkering vid arbetsplatsen.

Den som har frågor eller funderingar om sin förmånsbil eller dess beskattning kan med fördel ta kontakt med sitt fackförbund eller Skatteverket.

* Om bilens pris är högre än priset på närmast jämförbara bil (konventionell bil) sätts förmånsvärdet ned till en nivå som motsvarar priset för närmast jämförbara bil. För gas, el och laddhybrider gäller dessutom att förmånsvärdet, beräknat enligt ovan, ska sättas ned med 40 procent jämfört med närmast jämförbara bil. Villkoren för nedsättning har förändrats över tid. Nedsättningen uppgår till max 10 000 kronor per år, är tidsbegränsad och upphör 31 december 2020.