Idag presenterar Transportstyrelsen och Trafikverket statistik som visar att vägtrafikens utsläpp ökar. Orsakerna är bland annat ökad lastbilstrafik på vägarna, rekord i antal sålda lastbilar och en minskad andel biodrivmedel i bränslet. Dessutom ökade lastbilstrafiken med nästan 3 procent förra året, medan personbilstrafiken var oförändrad.

– Detta är en oacceptabel utveckling. Omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta går inte bara alldeles för långsamt, dagens statistik visar att den till och med går åt fel håll, säger Heléne Lilja, kommunikationschef på Motormännens Riksförbund.

– Motormännen är Sveriges största konsumentorganisation för bilister och vi vet att många av våra medlemmar både vill och försöker göra så bra miljöval som möjligt. Vi arbetar för en utsläppsreduktion i nuvarande fordonsflotta, fler laddbara bilar och en utfasning av nya fossilberoende bilar.

– Flera åtgärder skulle kunna genomföras redan idag för att minska utsläppen. Godkänn alla dieselbilar för HVO och byt ut 95-oktanig bensin mot E10 vid alla pumpar.

Ytterligare utsläppsreduktion kan åstadkommas med olika former av stimulansmedel så att andelen laddhybrider och elbilar växer snabbare.

– Vi kommer alltid att behöva hållbar, säker och tillgänglig mobilitet i vårt land. Därför är vägen framåt att minska bilarnas miljöpåverkan. Nu måste myndigheter och lagstiftare agera snabbt, säger Heléne Lilja.