Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, rekommenderar en bilhandlare att lämna ett prisavdrag på 4 000 kronor eftersom bilens system för skyltavläsning inte fungerar tillförlitligt.

ARN, som prövar tvister mellan privatpersoner och företag, har vid flera tillfällen beslutat till konsumenters fördel i ärenden då marknadsföring eller bilannonser har innehållit felaktig information eller lovat för mycket.

– Det gäller att bilhandlare förstår vad de säljer. Konsumenter förväntar sig givetvis att information som lämnas om bilens utrustning är korrekt, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på Riksförbundet M Sverige.

Skyltavläsning är en relativt ny typ av förarstödsystem som med hjälp av en kamera i bilen läser av hastighetsskyltar och visar dem som små ikoner i bilens instrumenthus. I det aktuella fallet visade det sig dock att bilen läste av skylten men ändrade ikonen till en annan baserat på lagrad data i bilens navigation/GPS. Även om informationen i bilens GPS kan uppdateras kvarstår två problem. För det första anges ingenstans att uppdaterade kartor krävs för att skyltavläsningen ska fungera, dessutom ligger det alltid en eftersläpning på ett antal månader i kartuppdateringar. Informationen kan alltså ändå aldrig anses jämförbar med dagsaktuella förhållanden.

Eftersom skyltavläsningen inte gick att lita på och därmed avvek från vad köparen förväntat sig och var van vid, fann nämnden att funktionen i den aktuella bilen inte kunde anses utgöra en fullgod skyltavläsning och att bilen därför var behäftad med ett köprättsligt fel. Samtidigt menade bilhandlaren att biltillverkaren hade fastställt att bilen fungerade som den skulle.

– Om felet inte kan avhjälpas gäller prisavdrag eller hävning. Nämnden fastställde ett belopp baserat på förutsättningarna i det specifika ärendet.

Även om bilen motsvarar det utförande den haft sedan den lämnade fabriken kan den alltså bedömas vara behäftad med ett köprättsligt fel utifrån bestämmelserna i konsumentköplagen. Förutsättningarna för att få ersättning kan dock skilja sig mellan olika fall, och beror bland annat på information som lämnas vid exempelvis annonsering.

– Det kan finnas ytterligare flera tusentals liknande fall. Märker man att skyltavläsningen inte fungerar kan det alltså finnas möjlighet till prisavdrag, om det är mindre än tre år sedan man köpte sin bil, säger Carl-Erik Stjernvall.

Om en bristfällig funktion kan konstateras behöver man först vända sig till det företag man har köpt bilen av och klaga. Därefter kan det bli aktuellt att vända sig till ARN. I första hand gäller prisavdrag. För att få häva ett köp krävs att anmälaren kan visa att felet är av väsentlig betydelse, och att man därför inte hade köpt bilen om informationen funnits tillgänglig i samband med köpet.