Under 2018 omkom 75 personer i alkohol- eller narkotikarelaterade trafikolyckor. Trots det har antalet nykterhetskontroller fortsatt att minska. De har sjunkit med 60 procent under det senaste decenniet.

Under 2009 gjordes 2,7 miljoner utandningsprov men 2018 gjordes mindre än 1,1 miljoner prov.

– För trafiksäkerhetens skull är det viktigt att det finns en reell upptäcktsrisk. Därför måste antalet nykterhetskontroller hållas på en hög nivå, säger Carl Zeidlitz, Riksförbundet M Sverige.

Samtidigt som antalet nykterhetskontroller har minskat, har antalet allvarliga trafikolyckor ökat. Under 2018 omkom 324 personer i trafiken, jämfört med 252 under 2017. Nästan en fjärdedel av dödsolyckorna berodde på rattfylleri. Av de omkomna i rattfylleriolyckor 2018 dödades 44 människor i olyckor som endast var alkoholrelaterade, 22 i olyckor där endast andra droger var inblandade och 9 där både alkohol och droger fanns med i bilden.

 

ANTAL NYKTERHETSKONTROLLER 2009–2018

2009: 2 719 152

2010: 2 698 950

2011: 2 758 811

2012: 2 457 176

2013: 2 247 607

2014: 2 011 477

2015: 1 426 772

2016: 1 195 350

2017: 1 146 072

2018: 1 086 778

Källa: Polisen

 

ANTAL ANMÄLDA RATTFYLLERIBROTT (ALKOHOL):

2009: 17 847

2010: 17 064

2011: 16 979

2012: 15 244

2013: 13 999

2014: 13 769

2015: 13 045

2016: 12 065

2017: 11 776

2018: 11 626

 

ANTAL ANMÄLDA RATTFYLLERIBROTT (NARKOTIKA):

2009: 12 116

2010: 12 555

2011: 12 659

2012: 11 959

2013: 12 814

2014: 12 507

2015: 13 083

2016: 12 631

2017: 13 804

2018: 14 301

Källa: BRÅ