Den nya supermiljöbilspremien som presenteras idag av Transportstyrelsen är en ren papperstiger anser Motormännen.

– Vi ser hellre ytterligare satsningar på miljöbilspremier; som skulle möjliggöra för fler att köpa miljöbilar. En återgång till den tidigare miljöbilspremien där premien betalades ut vid köpet av bilen istället för en skattereduktion under fem år var ju en succé, säger Terje Eklund, tekniker på Motormännen.

Miljöeffekten av den nya supermiljöbilspremien är begränsad och i bästa fall beräknas den komma 5.000 privatpersoner tillgodo.

– Vi talar om en väldigt liten exklusiv grupp av människor. De har ändå råd att köpa en supermiljöbil som kostar närmare en halvmiljon, menar Terje Eklund. Vill de göra en miljöinsats och ligga i framkant när det gäller ny teknik är en premie på 40 000 kronor inte avgörande.

Transportstyrelsen påpekar i sitt förslag att den direkta miljöeffekten av en supermiljöbilspremie är begränsad.

–  Supermiljöbilspremien är i dagsläget en alldeles för liten åtgärd för att ge några effekter eller några signaler överhuvudtaget; annat än att regeringen inte har tänkt till, avslutar säger Terje Eklund.

 

För mer information:
Terje Eklund, tekniker, terje.eklund@motormannen.se , 08-690 38 36
Susanne Lekengård, informationschef, susanne.lekengard@motormannen.se   08-690 38 70, 070-344 99 04

Pressbilder på http://www.motormannen.se/Press/Bildbank/